Trojan-Downloader.Win32.Nurech.bz

Ngày phát hiện: 05 – 09 – 2007
Hiểm họa: TrojanDownloader

Chi tiết kỹ thuật

Trojan này sẽ download một chương trình khác thông qua Internet mà người dùng máy không hề biết hay cho phép. Nó là một file EXE của Windows và có dung lượng 7293 byte.

Cài đặt

Khi khởi chạy, Trojan sẽ tiêm nhiễm mã của nó vào quá trình hệ thống "svchost.exe" sau đó nó sẽ tự xóa chính file gốc của nó.

Hoạt động

Trojan download các file từ đường dẫn sau:

http://*****trip.org/e.exe
http://*****trip.org/d.exe
http://*****trip.org/p.exe
http://fotballportal.info/*****/fout.php

Các file sẽ được lưu về thư mục tạm thời của Windows dưới các tên tạm. Chúng sau đó sẽ chạy quá trình thực thi trên máy tính. Tại thời điểm đưa ra bài viết này thì các link này không còn hoạt động. Trojan cũng đóng các cửa sổ với các tên lớp sau:

AVP.Product_Notification

Hướng dẫn gõ bỏ

Nếu máy tính của bạn không có một chương trình diệt virus tự động cập nhật, hoặc không có một giải pháp diệt virus toàn vẹn, hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau để xóa bỏ mã độc khỏi máy tính:

1. Sử dụng Task Manager để kết thúc quá trình hoạt động của phần mềm độc hại

2. Xóa toàn bộ các file trong thư mục tạm (%Temp%)

3. Cập nhật cơ sở dữ liệu virus và thực hiện quét toàn bộ máy tính.

Thứ Sáu, 15/08/2008 14:45
51 👨 3.151
0 Bình luận
Sắp xếp theo