• Cách trải nghiệm tính năng Picture-in-Picture trên Google Chrome Cách trải nghiệm tính năng Picture-in-Picture trên Google Chrome
    Để trải nghiệm tính năng Picture-in-Picture trên Google Chrome máy tính, chúng ta có thể cài đặt tiện ích mở rộng để sử dụng.
  • Quản lý và xóa dữ liệu duyệt web trên Microsoft Edge Quản lý và xóa dữ liệu duyệt web trên Microsoft Edge
    Trình duyệt Edge của Microsoft dành cho Windows lưu trữ một số lượng đáng kể các thành phần dữ liệu trên ổ cứng của thiết bị, từ bản ghi của các trang web mà người dùng đã truy cập trước đó, tới mật khẩu sử dụng thường xuyên để truy cập email, trang web ngân hàng, v.v. Các thông tin này, thường được lưu trữ cục bộ bởi hầu hết các trình duyệt, Edge cũng duy trì các mục khác dành riêng cho các phiên duyệt web và tùy chọn của người dùng như danh sách các trang web cho phép cửa sổ bật lên