Trắc nghiệm tin học PowerPoint

Microsoft PowerPoint là một phần mềm văn phòng vô cùng quen thuộc với nhiều người chúng ta. Với phần mềm này người dùng có thể tạo dựng những Slide (lát cắt) thể hiện những chủ điểm, thông điệp đi kèm với những hiệu ứng. MS PowerPoint thường được dùng để xây dựng bài giảng điện tử, thuyết trình, thậm chí là để quảng cáo, làm phim hoạt hình và trình diễn ảnh... Hãy dành chút thời gian để kiểm tra xem độ hiểu biết của bạn về phần mềm này cùng Quản trị mạng nhé.

Câu 1. Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?

A. Chọn Slide Show >Custom Show
B. Chọn Slide Show >View Show
C. Chọn View >Slide Show
D. Nhấn phím F5

Câu 2. Thao tác chọn File > Close dùng để

A. Lưu tập tin hiện tại
B. Mở một tập tin nào đó
C. Đóng tập tin hiện tại
D. Thoát khỏi Powerpoint

Câu 3. Sau khi đã chọn một đoạn văn bản, cách nào sau đây không phải để làm mất đi đoạn văn bản đó?

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + X.
B. Nhấp chuột trái vào nút lệnh Cut (biểu tượng là cái kéo) trên thanh công cụ.
C. Nhấn phím Delete.
D. Chọn Edit ->Cut.

Câu 4. Đang trình chiếu một bài trình diễn, muốn dừng trình diễn ta nhấn phím

A. Tab
B. Esc
C. Home
D. End

Câu 5. Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, đầu tiên ta phải:

A. Chọn File ->Open
B. Chọn File ->New
C. Chọn File ->Save
D. Chọn File ->Save As

Câu 6. Để định dạng dòng chữ “Giáo án điện tử” thành “Giáo án điện tử” (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là:

A. Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B
B. Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + B, Ctrl + U và Ctrl + I
C. Chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B
D. Nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

Câu 7. Để lưu lại tập tin GADT.PPT đang mở, ta có thể:

A. Chọn File ->Save
B. Chọn File ->Save As
C. Chọn File ->Save hoặc File ->Save As đều được
D. Chọn File ->Close

Câu 8. Để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp phím:

A. Ctrl + X
B. Ctrl + Z
C. Ctrl + C
D. Ctrl + V

Câu 9. Thao tác chọn File ->Open là để

A. Mở một presentation đã có trên đĩa
B. Tạo mới một presentation để thiết kế bài trình diễn
C. Lưu lại presentation đang thiết kế
D. Lưu lại presentation đang thiết kế với một tên khác

Câu 10. Trong khi thiết kế giáo án điện tử, thực hiện thao tác chọn Insert -> New Slide là để

A. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide hiện hành
B. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide hiện hành
C. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide đầu tiên
D. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide cuối cùng

Đáp án:

1. A
2. C
3. A
4. B, D
5. A
6. C
7. A
8. B
9. A
10. B


Xem thêm:

Thứ Ba, 02/10/2018 11:07
44 👨 2.534
0 Bình luận
Sắp xếp theo