Trắc nghiệm thuật ngữ công nghệ - Phần 14

Trong bài viết hôm nay, xin mời bạn đọc đến với phần 14 trong loạt bài trắc nghiệm về thuật ngữ công nghệ trên trang Quantrimang.com. Với những kiến thức mới liên quan đến RAM, email, hệ thống file, v.v..., hy vọng bạn đọc sẽ tích lũy được thêm cho mình nhiều kiến thức bổ ích.

Xem thêm:

 • 1. Định nghĩa nào sau đây mô tả đúng nhất về bom email?
  • Đó là một email cài đặt virus trên máy tính hoặc thiết bị khác
  • Đó là một file đính kèm độc hại làm quá tải bộ xử lý của mail server
  • Đó là một script tập hợp tất cả các địa chỉ email từ hệ thống của người dùng
  • Đó là một số lượng lớn các địa chỉ email được gửi đến một tài khoản
  Câu trả lời đúng “Đó là một số lượng lớn các địa chỉ email được gửi đến một tài khoản”.
 • 2. Loại RAM nào lưu trữ dữ liệu sau khi tắt nguồn?
  • DRAM
  • SDRAM
  • VRAM
  • NVRAM
  Câu trả lời đúng “NVRAM”.
 • 3. Các Expansion Port (cổng mở rộng) phổ biến trong những năm 1990 bao gồm MCA, VLB và ...
  • CDR
  • ISA
  • PCB
  • DLL
  Câu trả lời đúng “ISA”.
 • 4. Thuật ngữ "DevOps" kết hợp giữa từ "Development" với từ nào sau đây?
  • Operations
  • Options
  • Obstacles
  • Open source
  Câu trả lời đúng “Operations”.
 • 5. Số nào sau đây bằng 1024 byte?
  • 1 kibibyte
  • 1 mebibyte
  • 1 gibibyte
  • 1 tebibyte
  Câu trả lời đúng “1 kibibyte”.
 • 6. Điều nào sau đây cung cấp quyền truy cập vào Internet backbone?
  (Internet backbone đề cập đến những tuyến dữ liệu quan trọng giữa các mạng lớn, được kết nối chiến lược và những router chính trên Internet)
  • NFC
  • NSP
  • NNTP
  • NetBIOS
  Câu trả lời đúng “NSP”.
 • 7. Phép tính xác định giá trị của một ô trong bảng tính được gọi là gì?
  • Phân số
  • Bộ lọc
  • Công thức
  • Phân dạng
  Câu trả lời đúng “Công thức”.
 • 8. Định nghĩa nào mô tả tốt nhất về thông lượng?
  • Bao nhiêu dữ liệu có thể được chuyển trong một khoảng thời gian nhất định
  • Tín hiệu có thể thay đổi nhanh như thế nào trên đường truyền analog
  • Có bao nhiêu bit mà một gói dữ liệu có thể chứa
  • Tín hiệu không dây có thể đi được bao xa
  Câu trả lời đúng “Bao nhiêu dữ liệu có thể được chuyển trong một khoảng thời gian nhất định”.
 • 9. Có bao nhiêu bit trong 1 Gigabit?
  • 109
  • 1010
  • 1011
  • 1012
  Câu trả lời đúng “109”.
 • 10. Hệ thống file HFS được phát triển bởi công ty nào?
  • IBM
  • Oracle
  • Google
  • Apple
  Câu trả lời đúng “Apple”.
 • 11. Thiết bị nào sau đây không được coi là một máy tính để bàn?
  • iMac
  • Mac Pro
  • Mac mini
  • MacBook
  Câu trả lời đúng “MacBook”.
 • 12. Đường truyền dữ liệu tốc độ cao, băng thông cao còn được gọi là gì?
  • Broadcom
  • Broadnet
  • Broadband
  • Broadway
  Câu trả lời đúng “Broadband”.
 • 13. Điều nào sau đây là một ví dụ về leetspeak?
  • =D 
  • (╯°□°)╯︵ ┻━┻
  • n00b 
  • AFK
  Câu trả lời đúng “n00b ”.
 • 14. Tất cả các số nguyên lớn hơn 0 được gọi chung là gì?
  • Số thực dấu phẩy động
  • Số thực
  • Số tự nhiên
  • Số hữu tỉ
  Câu trả lời đúng “Số tự nhiên”.
 • 15. Name server dịch tên miền thành gì?
  • Địa chỉ MAC
  • Địa chỉ IP
  • GUID
  • TLD
  Câu trả lời đúng “Địa chỉ IP”.
 • 16. Điều nào sau đây là một sơ đồ gồm mũi tên và hộp?
  • Bảng tính
  • Cơ sở dữ liệu
  • File rich text
  • Lưu đồ (flowchart)
  Câu trả lời đúng “Lưu đồ (flowchart)”.
 • 17. Điều nào sau đây không phải là một thành phần bên trong PC?
  • CPU
  • eGPU
  • Card điều khiển
  • Bo mạch
  Câu trả lời đúng “eGPU”.
 • 18. Phần mở rộng BASIC của Microsoft được gọi là gì?
  • Fox Basic
  • Lotus Basic
  • Micro Basic
  • Visual Basic
  Câu trả lời đúng “Visual Basic”.
 • 19. Thuật ngữ nào mô tả một hệ thống đã chạy trong bao lâu kể từ lần khởi động lại cuối cùng?
  • Uptime
  • Ontime
  • Runtime
  • Bytime
  Câu trả lời đúng “Uptime”.
 • 20. 1 gibibyte hơn 1 gigabyte bao nhiêu byte?
  • 73.741.812
  • 73.741.816
  • 73.741.820
  • 73.741.824
  Câu trả lời đúng “73.741.824”.
 • 21. Nguyên nhân sâu xa của lỗi Y2K là gì?
  • Hệ điều hành 16 bit không thể xử lý mã 32 bit.
  • Code máy tính cũ không thể xử lý ngày sau ngày 31 tháng 12 năm 1999.
  • TV CRT không thể xử lý nội dung HD.
  • Các chương trình DOS không thể chạy trên Windows 2000.
  Câu trả lời đúng “Code máy tính cũ không thể xử lý ngày sau ngày 31 tháng 12 năm 1999”.
 • 22. Một loạt các liên kết dẫn trở lại trang chủ của một trang web được gọi là gì?
  • Breadcrumb
  • Mile marker
  • Sitelink
  • Page break (ngắt trang)
  Câu trả lời đúng “Breadcrumb”.
 • 23. General Data Protection Regulation (GDPR) hay Bộ luật bảo vệ dữ liệu chung được ban hành vào năm nào?
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  Câu trả lời đúng “2018”.
 • 24. Người dùng nào có thể cài đặt MAMP trên máy tính?
  • Nhà thiết kế CAD
  • Nhà phát triển web
  • Nhà sản xuất phim
  • Kỹ thuật viên âm thanh
  Câu trả lời đúng “Nhà phát triển web”.
 • 25. Điều nào sau đây được coi là một máy in không va đập (non-impact printer)?
  • Máy in phun
  • Máy in vành hoa cúc
  • Máy in kim
  • Máy in 3D
  Câu trả lời đúng “Máy in phun”.
 • 26. OLAP được sử dụng để xử lý loại dữ liệu nào?
  • Plain text
  • Cơ sở dữ liệu
  • Hình ảnh
  • Video
  Câu trả lời đúng “Cơ sở dữ liệu”.
 • 27. Mục đích của điện trở là gì?
  • Lưu trữ năng lượng điện
  • Hoạt động như một công tắc, với trạng thái "bật" hoặc "tắt"
  • Giới hạn dòng điện chạy đến các đường dẫn khác nhau
  • Dừng dòng điện
  Câu trả lời đúng “Giới hạn dòng điện chạy đến các đường dẫn khác nhau”.
 • 28. Các giải pháp thích hợp để sửa chữa một máy tính bị "đóng băng" là gì?
  • Thoát khỏi mỗi ứng dụng theo cách thủ công
  • Buộc khởi động lại máy tính
  • Giảm điện áp đến
  • Thay thế phần cứng
  Câu trả lời đúng “Buộc khởi động lại máy tính”.
 • 29. Điều nào sau đây là một ví dụ về ảo hóa?
  • Chạy chương trình 32 bit trên hệ thống 64 bit
  • Chuyển ứng dụng iOS sang Android
  • Sử dụng ứng dụng web
  • Chạy Windows trên máy Mac
  Câu trả lời đúng “Chạy Windows trên máy Mac”.
 • 30. Loại cổng nào còn được gọi là cổng RS-232?
  • Cổng song song
  • Cổng nối tiếp
  • Cổng Firewire
  • Cổng USB
  Câu trả lời đúng “Cổng nối tiếp”.
Thứ Hai, 02/03/2020 17:59
4,54 👨 940
0 Bình luận
Sắp xếp theo