Trắc nghiệm Microsoft Excel P11

Giao diện Excel 2010 thay đổi rất ít so với Excel 2007 với sự bố trí lại một số thành phần trên màn hình và sự trở lại của ngăn File thay cho nút Office khó hiểu. Sau đây, Quản trị mạng sẽ cùng bạn đọc đi tìm hiểu về những tính năng mới trên Excel 2010 qua bộ câu hỏi trắc nghiệm dưới đây nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Trong MS Excel 2010, để xóa dữ liệu trong các ô đang chọn thì ta dùng cách nào?
  • Tại thẻ Home, nhấp nút Delete trong nhóm Cells
  • Nhấp phải chuột và chọn lệnh Clear Contents
  • Nhấp chuột phải lên vùng đang chọn, chọn lệnh Delete
  • Nhấn phím BackSpace
 • Câu 2. Trong MS Excel 2010, để xóa các dòng đang chọn ta thực hiện bằng cách nào?
  • Chuột phải lên dòng đang chọn, chọn Delete
  • Tại thẻ Home, nhấp nút Delete trong nhóm Cell, chọn Delete Sheet Rows
  • Tất cả các cách trên đều đúng
 • Câu 3. Trong MS Excel 2010, khi lập công thức tại ô A3 của Sheet 1 nhưng muốn tham chiếu đến dữ liệu vào ô B3 trong Sheet2 và nhân với 1000 thì công thức đúng là:
  • Sheet1!B3*1000
  • B3!Sheet2*1000
  • Sheet2!B3*1000
  • B3*1000
 • Câu 4. Tập hợp các bảng tính trong một file Excel được gọi là một
  • Document
  • Presentation
  • Sheet
  • Book
 • Câu 5. Trong MS Excel 2010, tổ hợp phím nào được dùng để thay thế cho thao tác vào File, chọn Save
  • Ctrl-O
  • Ctrl-P
  • Ctrl-S
  • Ctrl- N
 • Câu 6. Trong MS Excel 2010, khi sử dụng hàm SUM thì ta có thể...?
  • Không sử dụng tham số nào?
  • Sử dụng tối đa là một tham số
  • Sử dụng tối đa là hai tham số
  • Sử dụng tối đa là 255 tham số
 • Câu 7. Trong MS Excel 2010, hàm OR là một hàm logic. Hàm cho giá trị đúng (true) khi...?
  • Có ít nhất hai biểu thức điều kiện của hàm có giá trị đúng
  • Chỉ cần một biểu thức điều kiện nào đó của hàm có giá trị đúng
  • Tất cả các biểu thức điều kiện của hàm đều phải có giá trị đúng
  • Tất cả các biểu thức điều kiện của hàm có giá trị sai
 • Câu 8. Một tập tin được tạo ra bởi.... sẽ đuôi mặc định là XLSX
  • Microsoft Word 2010
  • Microsoft Excel 2010
  • Microsoft PowerPoint 2010
  • Microsoft Excel 2003
 • Câu 9. Trong MS Excel, khi nhập liệu thì giá trị nào sau đây được hiểu là dữ liệu dạng chuỗi?
  • 0001
  • -567
  • 1000
 • Câu 10. Trong MS Excel 2010, giả sử tại ô H9 chứa giá trị 167900. Tại ô G9 ta lập công thức... để cho kết quả là 168000
  • =MOD(H9;1000)
  • =ROUND(H9;3)
  • =ROUND(H9;-3)
  • =INT(H9)
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 22/02/2020 09:09
3,86 👨 7.478
0 Bình luận
Sắp xếp theo