Trắc nghiệm CSS có đáp án P3

CSS là một ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng lại các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ đánh dấu (ví dụ như HTML). Trong bài viết dưới đây hãy cùng Quản trị mạng đi tìm hiểu về ngôn ngữ này qua những câu hỏi trắc nghiệm nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Dòng nào tuân theo đúng cú pháp của CSS?
  • body {color: black}
  • {body;color:black}
  • body:color=black
  • {body:color=black(body}
 • Câu 2. Dòng nào thể hiện đúng một comment (lời chú thích) trong CSS?
  • /* this is a comment */
  • // this is a comment //
  • “this is a comment”
  •  // this is a comment
 • Câu 3. Dòng nào dùng để thay đổi màu nền?
  • color:
  • bgcolor:
  • background-color:
  • Tất cả đều đúng
 • Câu 4. Làm thế nào thêm màu nền cho tất cả các phần tử <h1>?
  • h1.all {background-color:#FFFFFF}
  • h1 {background-color:#FFFFFF}
  •  all.h1 {background-color:#FFFFFF}
  • Tất cả đều đúng
 • Câu 5. Làm thế nào thay màu nền của chữ (text)?
  • text-color=
  • fgcolor:
  • color:
  •  text-color:
 • Câu 6. a:hover là:
  • Liên kết chưa thăm
  • Di chuột một thành phần
  • Liên kết đã thăm
  • Kích hoạt một thành phần
 • Câu 7. Có mấy vị trí đặt CSS
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Câu 8. Dòng nào đặt ảnh hinh.jpg làm ảnh nền trang web
  • bg-image:hinh.jpg
  • background-image:hinh.jpg}
  • background-image:url=hinh.jpg
  • background-image:url(hinh.jpg)one}
 • Câu 9. Dòng nào để thiết lập ảnh nền cố định
  • background-attachment: fix
  • background-attachment: fixed
  • background-attachment: scroll
  •  Tất cả đều sai
 • Câu 10. Dòng nào để thiết lập canh đều cho văn bản
  • text-align: center
  • text-align: justify
  • font-align: center
  • font-align: justify
Bạn cần cố gắng hơn
Có tiến bộ
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 26/10/2018 10:52
52 👨 1.922
0 Bình luận
Sắp xếp theo