Tổng kiểm tra việc sử dụng nguồn mở

Bộ TT&TT vừa có công văn đề nghị các Bộ ngành và các địa phương rà soát, báo cáo tình hình thực hiện quy định về ưu tiên sử dụng sản phẩm phần mềm mã nguồn mở và sản phẩm CNTT sản xuất trong nước.

Tổng kiểm tra việc sử dụng nguồn mở

Ngày 16/5/2011, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã ký công văn 1438/BTTTT-CNTT về rà soát, báo cáo việc đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm CNTT bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo đó, nhằm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để hạn chế nhập siêu, chống lạm phát, ổn định nền kinh tế vĩ mô, Bộ TT&TT đề nghị các Bộ, ngành, địa phương yêu cầu chủ đầu tư dự án CNTT thuộc Bộ, ngành hoặc địa phương mình quản lý nghiêm túc thực hiện quy định về ưu tiên sử dụng sản phẩm phần mềm mã nguồn mở và sản phẩm CNTT sản xuất được trong nước, theo quy định tại Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước; và Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT quy định về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm CNTT sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương rà soát, báo cáo tình hình thực hiện 2 thông tư nêu trên trong từng dự án CNTT đã triển khai thực hiện trong năm 2010. Nội dung báo cáo của các cơ quan được Bộ TT&TT đề nghị tập trung vào số lượng và kinh phí đã đầu tư, mua sắm sản phẩm phần cứng, phần mềm trong từng dự án, những sản phẩm phần mềm nguồn mở và sản phẩm CNTT sản xuất trong nước được sử dụng, những sản phẩm CNTT phải mua của nước ngoài cần nêu rõ lý do mua cả nước ngoài.

Thời hạn để các Bộ, ngành và các địa phương gửi báo cáo về Bộ TT&TT là trước ngày 15/6/2011.

Thứ Bảy, 21/05/2011 07:11
31 👨 212
0 Bình luận
Sắp xếp theo