Tìm kiếm tập tin nhanh hơn trong Windows

Người sử dụng cho rằng khả năng tìm kiếm của tập tin trong Windows chậm và không hiệu quả. Tuy nhiên, người sử dụng thường không khai thác hết sức mạnh có sẵn của Windows. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm kiếm tập tin nhanh chóng và hiệu quả hơn mà không cần sử dụng bất cứ tiện ích tìm kiếm nào khác.

Thực ra, để tìm kiếm nhanh chóng tập tin mình cần trong Windows Me, 2000, và XP mà không cần sử dụng bất cứ phần mềm tiện ích nào, cũng không phải là việc quá khó khăn. Với rất nhiều kiểu tập tin, Windows cho phép bạn có thể tìm theo từ khoá và chú thích - đã được lưu vào trong tập tin đó, bạn có thể sử dụng những chú thích này phục vụ cho mục đích tìm kiếm đã được xây dựng sẵn trong Windows. Tất nhiên, chỉ có một số tập tin mới có khả năng thêm chú thích, và còn tuỳ thuộc vào phiên bản Windows và các phần mềm cài đặt trong PC. Trong Windows XP, các tập tin có thể thêm chú thích gồm: JPEG, TIFF cho hình ảnh, MP3 và WMA cho âm thanh, WMV cho video, và Word, Excel và các tập tin Microsoft Office khác. Windows Me và 2000 cũng có thể sử dụng được khả năng này.

Để thêm chú thích trong Windows, hãy mở Windows Explorer, nhấn phím phải vào tập tin muốn thêm từ khoá và các thông tin khác. Chọn Properties. Trong khung Properties sẽ hiện ra khung hội thoại có thẻ Summary, nếu khung hội thoại không có thẻ Summary thì có nghĩa là kiểu tập tin đó không được hỗ trợ. Tiếp đó, hãy chọn thẻ Summary (Nếu thấy đặt nhãn << Simple, hãy nhấn vào đó). Điền dữ liệu vào Title (tiêu đề), Subject (chủ đề), Keywords (từ khoá), Categories (phân loại) và Comment (chú thích).

Nếu cần điền thêm các dữ liệu khác (ngoại trừ Windows 98), hãy nhấn nút Advance >>. Một hộp dữ liệu sẽ xuất hiện khi bạn nhấn vào tên phân loại trong khung giá trị.

Tiếp đó, hãy thêm từ khoá, nhấn OK, và lặp lại các bước này cho mỗi tập tin bạn muốn tìm kiếm về sau. Thật không may, bạn cần phải làm lại tất cả bước trên cho mỗi tập tin, nếu bạn cố thử mở Properties cho nhiều tập tin thì khung hội thoại Summary sẽ không xuất hiện.

Trong một số trường hợp, bạn có thể thêm các chú thích, thay đổi trực tiếp chú thích tập tin dữ liệu ngay trong chương trình. Ví dụ các tập tin Microsoft Word, Excel. Bạn chỉ cần chọn File -> Properties để thay đổi các thông tin này. Hãy đảm bảo thẻ Summary xuất hiện, và bạn có thể thực hiện rất dễ dàng.

Khi bạn tìm một tập tin đã được chú thích. Bạn chọn Start ->Find ->Files and Folders hoặc Start ->Search ->All files and folders tuỳ thuộc vào các phiên bản Windows. Nhập một hoặc vài từ khoá trong trường 'Containing text' hoặc 'A word or phrase in the file'. Hãy đặt thêm các tiêu chuẩn tìm kiếm khác nếu cần, nhấn Search hoặc Find Now. Windows sẽ tìm kiếm từ khoá và đưa ra kết quả tìm kiếm.

Minh Phúc (Theo PCWorld)

Thứ Bảy, 19/11/2005 11:18
31 👨 257
0 Bình luận
Sắp xếp theo