Thủ thuật khắc phục lỗi màn hình windows “trống”

Thỉnh thoảng có đôi lúc bạn gặp phải tình trạng màn hình desktop trống rỗng, không có Start menu, không có các icon trên desktop. Nguyên nhân của triệu chứng này như sau:

Khi bạn đăng nhập vào windows thì winlogon sẽ gọi thư viện MSGINA.dll để chứng thực quyền cho user. Sau đó MSGINA.dll sẽ chuyển quyền điều khiển đến cho Shell của windows. Có 2 loại shell: Windows Explorer Shell (Explorer.exe) và User Shell (Userinit.exe). Explorer Shell có chức năng hiển thị Start Menu và User Shell có chức năng hiển thị desktop. Chúng ta sẽ gặp phải triệu chứng màn hình windows “trống” khi cả 2 shell này không được thực thi bởi msgina.dll

Để khắc phục lỗi này: Bạn vào Registry (Run -> cmd -> regedit). Sau đó tìm đến khóa sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Bạn nhìn vào entryname: shellUserinit. Nếu nó không có 2 giá trị lần lượt là: Explorer.exe, %SystemRoot%\System32\Userinit.exe thì bạn cần phải sửa lại cho đúng.

Chúc các bạn thành công!

Thứ Hai, 22/12/2008 16:05
4,65 👨 9.618
0 Bình luận
Sắp xếp theo