Thêm RAM cho máy Macbook

Việc tháo lắp một máy tính laptop hoàn toàn không đơn giản, nhưng để thêm RAM cho nó thì chỉ cần thực hiện theo cách sau là bạn có thể làm được.


Tải file .swf

 

Thứ Tư, 19/08/2020 17:07
51 👨 2.584
0 Bình luận
Sắp xếp theo