• Cách thay đổi địa chỉ email Spotify Cách thay đổi địa chỉ email Spotify
    Spotify yêu cầu bạn liên kết tài khoản của mình với một địa chỉ email cụ thể nhằm đảm bảo quy trình bảo mật, cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong việc gửi thông báo liên quan đến dịch vụ.
  • Cách chặn tài khoản Spotify Cách chặn tài khoản Spotify
    Tính năng chặn tài khoản Spotify sẽ giúp chúng ta hạn chế được người khác truy cập vào giao diện tài khoản Spotify của bạn để theo dõi danh sách nghe nhạc.