Sao lưu driver của thiết bị trước khi cài đặt lại máy tính

Không ai dám chắc máy tính không phát sinh trục trặc khi cài đặt lại hệ điều hành. Một trong những lo ngại lớn nhất là phần cứng không nhận diện được driver (thiết bị điều khiển). Những driver này đã bị xoá mất khi bạn cài đặt một bản Windows sạch. Chính vì vậy, bạn nên tính tới phương án sao lưu lại driver khi có ý định cài lại máy tính.

Bình thường, với Windows 98 và Windows Me, hệ thống sẽ tự động sao lưu một số driver cần thiết và lưu giữ ở đâu đó trong thư mục C:\Windows, C:\Windows\system, hoặc C:\Windows\system32… Tuy nhiên, đối với Windows 2000, XP và 2003, cài đặt lại cũng có nghĩa là các driver cũ sẽ mất hết, mặc dù các hệ điều hành này có khả năng tự động nhận dạng thiết bị (không phải luôn luôn). Để tránh gặp các trục trặc phát sinh khi cài đặt lại Windows, bạn nên sao lưu driver thiết bị bằng 3 loại file batch được viết cho các hệ điều hành sau:

+ Windows 98 và Me:
ftp://ftp.pcworld.com/printmag/drivercopy98me.bat
+ Windows 2000:
ftp://ftp.pcworld.com/printmag/drivercopy2K.bat
+ Windows XP và 2003:
ftp://ftp.pcworld.com/printmag/drivercopyXP.bat

Hãy chạy các file batch trên (có dạng DOS); và sau khi kết thúc, bạn sẽ thấy một thư mục lưu trữ các driver (thường có tên là olddrivers) trong ổ C:. Hãy copy thư mục này sang một vị trí an toàn.

Thứ Hai, 21/02/2005 15:43
41 👨 4.520
0 Bình luận
Sắp xếp theo