Phần cứng trong mô hình tham chiếu OSI: Lớp 5

Phần cứng trong mô hình tham chiếu OSI: Lớp 1
Phần cứng trong mô hình tham chiếu OSI: Lớp 2
Phần cứng trong mô hình tham chiếu OSI: Lớp 3
Phần cứng trong mô hình tham chiếu OSI: Lớp 4

Russell Hitchcock

Quản trị mạng - Trong những phần trước, chúng tôi đã giới thiệu bốn lớp đầu tiên trong mô hình tham chiếu 7 lớp OSI. Còn trong phần này sẽ giới thiệu cho các bạn về lớp thứ năm. Lớp thứ năm trong mô hình tham chiếu 7 lớp OSI này được gọi là lớp Session. Lớp này chịu trách nhiệm quản lý các session giữa hai điểm truyền thông, cụ thể trong đó gồm có sự thẩm định, thiết lập, kết thúc và kết nối lại nếu cần.

Một trong những khía cạnh thú vị về lớp session, đúng hơn là các giao thức thực thi chức năng là chế độ duplex. Khi hai điểm cuối truyền thông với nhau, chúng có thể truyền thông trong một chế độ simplex (đơn công), chế độ full-duplex (song công), half-duplex (bán song công), hoặc mô phỏng full duplex.

SIMPLEX (Đơn công)

Truyền thông đơn công là kiểu truyền thông mà ở đó dữ liệu được truyền tải từ bên phát sang bên thu. Sóng vô tuyến trong xe car của bạn là một ví dụ như vậy, chiếc radio trong xe của bạn phát các bài nhạc và tin tức thời sự tổng hợp,… chính là các tín hiệu được nhận từ trạm phát sóng. Radio trên xe không hề truyền thông trở lại trạm phát sóng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hình 1 thể hiện sơ đồ về truyền thông đơn công.


Hình 1: Sơ đồ đơn giản về kiểu truyền thông đơn công

FULL-DUPLEX (Song công)

Full-duplex có nghĩa rằng, việc truyền thông có thể xuất hiên theo cả hai hướng tại cùng một thời điểm. Ethernet là ví dụ về kiểu truyền thông full-duplex; cáp xoắn có thể được sử dụng để truyền tải và nhận dữ liệu. Ethernet sử dụng cáp quang cũng ở chế độ full-duplex. Hình 2 thể hiện sơ đồ của kiểu truyền thông full-duplex.

HALF-DUPLEX (Bán song công)

Truyền thông Half-duplex là kiểu truyền thông giữa hai điểm chỉ có thể xuất hiện theo một hướng tại một thời điểm nào đó. Thinnet và thicknet Ethernet là các ví dụ về hệ thống bán song công. Hình 2 cũng thể hiện một sơ đồ về hệ thống truyền thông half-duplex.


Hình 2: Sơ đồ truyền thông Half-duplex và full-duplex

Các hệ thống Half-duplex dường như khá cổ xưa đối với nhiều độc giả đang đọc website này khi các mạng máy tính hiện đại được xây dựng theo kiểu truyền thông song công, kiểu truyền thông cung cấp hiệu suất tốt hơn cho người dùng. Mặc dù vậy vẫn có khá nhiều tình huống sử dụng kiểu truyền thông đơn công và bán song công này. Các mạng được thiết kế để cung cấp các thông tin từ một nguồn đến nhiều điểm thu có thể không cần đến khả năng nhận các bản tin từ các điểm cuối. RSS feeds là một ví dụ về hệ thống gửi các thông tin đến người dùng nhưng không nhận các thông tin, thậm chí khi đang truyền thông trên cùng một môi trường có khả năng song công.

Nhiều mạng công nghiệp cũng không cần đến kiểu truyền thông song công để giảm bớt một số thành phần của mạng, từ đó giảm được giá thành chi phí và sự bảo trì bảo dưỡng.

Mô phỏng FULL-DUPLEX

Với nhiều ứng dụng, full-duplex được khao khát cho dù là môi trường chỉ hỗ trợ half-duplex. Trong nhiều tình huống đó, có một số cách để mô phỏng full-duplex, điều này có vẻ hấp dẫn hơn việc phải nâng cấp toàn bộ mạng thành full-duplex.

Ghép kênh phân chia theo thời gian (TDD)

TDD rất giống với ghép kênh theo thời gian trong đó nó sử dụng cùng một môi trường để gửi và nhận các tín hiệu, các tín hiệu này được điều khiển bởi một tín hiệu clock. Trong TDD, cả tín hiệu thuận và ngược đều sử dụng cùng một môi trường tuy nhiên mỗi một tín hiệu được gán vào các khe thời gian khác nhau. Ưu điểm lớn của phương pháp mô phỏng song công này là nếu số lượng dữ liệu chạy theo một hướng nào đó hay thay đổi thì phần chia của khe thời gian có thể được tối ưu cho sự truyền thông tối ưu đối với hướng cần nhiều nhu cầu của ứng dụng, điều này mang tính động hơn rất nhiều. Chuẩn IEEE 802.16 cho WiMAX cho phép sử dụng cả ghép kênh theo thời gian TDD và theo cả tần số (FDD). TDD là giải pháp thích hợp nhất cho truyền thông dữ liệu bất đối xứng, chẳng hạn như dữ liệu trên Internet vì khả năng phân phối các khe thời gian mang tính động.

Ghép kênh phân chia theo tần số (FDD)

Ghép kênh phân chia theo tần số là một thuật ngữ được sử dụng cho hệ thống truyền thông gán một tần số cho việc upload và tần số khác cho việc download. Trong kiểu truyền thông mô phỏng song công này, cả phía nhận và phía phát đều có thể xảy ra trên cùng một môi trường, nhưng phải là tần số offset (băng thông giữa các tần số upload và download) để dữ liệu không bị xuyên nhiễu với nhau. Tần số offset này có thể là một ưu điểm lớn đối với một số hệ thống. Lấy WiMAX là một ví dụ, FDD vẫn được hỗ trợ mặc dù điều đó có nghĩa rằng truyền thông giữa hai điểm cuối cần đến phổ tần tương đối lớn.

Các hệ thống FDD có ưu điểm đối với các ứng dụng truyền thông yêu cầu băng thông upload và download phải cân bằng nhau. Chính vì vậy hầu hết các hệ thống điện thoại tổ ong đều làm việc trên kiểu FDD.

Khử nhiễu tiếng vọng

Khử nhiễu tiếng vọng là một biện pháp kỹ thuật dùng cho phương pháp mô phỏng song công. Trong chế độ truyền thông sử dụng việc khử tiếng vọng, cả hai điểm cuối đều đặt dữ liệu lên cùng một môi trường, ở cùng tần số và thời điểm và mỗi điểm cuối nhận tất cả dữ liệu đã được đặt vào môi trường (gồm có dữ liệu mà bản thân nó đã gửi). Mỗi điểm đầu cuối này sau đó phải cách ly dữ liệu mà nó tự gửi và đọc tất cả dữ liệu khác. Các mạng điện thoại đường dài cũng sử dụng biện pháp này. Khả năng khử tiếng vọng này có thể được thực thi bằng giải pháp phần cứng hoặc phần mềm. Tuy nhiên, vẫn có một số dạng cần đến tiếng vọng. Cho ví dụ, khi bạn nói vào một phone, giọng nói của bạn sẽ được truyền tải đến tai của bạn trứoc khi nó được truyền đến người mà bạn đang gọi; điều này là rất cần thiết vì nếu bạn không thể nghe được những gì mình nó thì bạn sẽ nghĩ rằng điện thoại không làm việc. Nhưng đối với các ứng dụng khác, chẳng hạn như modem quay số lại nhậy cảm hơn đối với tín hiệu vọng và cần khử tín hiệu này để cho chất lượng tốt của mạng.

Trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về lớp 6 trong mô hình tham chiếu  này; đó chính là lớp Presentation.

Thứ Tư, 10/09/2008 10:40
41 👨 1.888