Một số mẹo nhỏ cho Microsoft Word XP

Một số thủ thuật nhỏ trong Microsoft Word sau sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian khi tiến hành soạn thảo văn bản.

* Lặp lại một thao tác trước đó


Nếu bạn đang thực hiện thao tác chuyển đổi từ bảng sang dạng chữ (table to text) hoặc ngược lại, phím chức năng F4 khi đó sẽ đóng vai trò rất quan trọng vì nó có khả năng lặp lại các thao tác chuyển đối trước đó. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian với phím F4.

* Mở file theo nhiều kiểu

Microsoft Word XP cho phép bạn mở các tập tin theo nhiều kiểu khi nhấn vào nút Open:

Open Read only: Chỉ mở ra để xem chứ không chỉnh sửa được nội dung.
Open as Copy: Mở một bản sao của tập tin.
Open in Browser: Mở tập tin bằng trình duyệt.
Open and Repair: Để sửa lỗi tập tin (nếu có).

* Mở một tài liệu trong nhiều cửa sổ

Nếu tài liệu của bạn quá dài và bạn muốn mở chúng trong nhiều cửa sổ khác nhau thì hãy chọn menu Windows, rồi đến mục New Window. Với mỗi lần nhấn vào New Window, tài liệu của bạn sẽ mở ra trong cửa sổ khác, và mọi thay đổi trên một cửa sổ sẽ được cập nhật lên các cửa sổ còn lại.

Thứ Sáu, 28/01/2005 13:02
31 👨 534
0 Bình luận
Sắp xếp theo