Một số mẹo cần biết về Windows 7

Một số mẹo cần biết về Windows 7 - Phần 1

(Tiếp theo và hết)

Các mẹo với User Account Control

Tính năng bảo mật User Account Control (UAC) là một trong những bổ sung gây nhiều điều tiếng nhất trong Windows Vista, nó luôn đưa ra các thông báo cảnh báo cho người dùng để yêu cầu sự đồng ý cho việc tiếp tục các hoạt động. Tính năng UAC đã được cải thiện một cách đánh kể trong Windows 7 để nó không can thiệp bừa bãi như trong Vista, tuy nhiên bạn vẫn có thể điều chỉnh nó nếu muốn.

Điều chỉnh UAC

Đây là cách tắt hoặc bật UAC, làm cho nó trở nên tạo sự dễ dàng hoặc khó khăn hơn so với mặc định:

1. Vào Control Panel --> User Accounts and Family Safety.

2. Kích User Accounts, sau đó kích Change User Account Control settings.

Từ màn hình xuất hiện, sử dụng slider để chọn mức bảo vệ mong muốn. Đây là bốn mức và ý nghĩa của chúng:

Luôn thông báo. Giống như UAC Classic. Nó làm việc giống như UAC của Vista: Khi bạn thay đổi hệ thống của mình, khi phần mềm được cài đặt hoặc khi một chương trình nào đó muốn thay đổi hệ thống của bạn, một nhắc nhở sẽ xuất hiện.

Thông báo cho người dùng biết chỉ khi nào chương trình muốn thay đổi máy tính của họ. Đây là mức mặc định, tự tạo một thay đổi của mình, UAC để mặc bạn. Tuy nhiên khi một chương trình nào đó tạo một thay đổi, một nhắc nhở sẽ xuất hiện. Nếu không sẽ ngồi yên lặng ở đó để canh chừng.

Chỉ thông báo cho người dùng khi chương trình muốn thực hiện sự thay đổi với máy tính. Thiết lập này cũng giống như thiết lập mặc định, chỉ có một sự khác biệt: Nó chỉ nhắc nhở khi UAC yêu cầu bạn đưa ra hành động. Hành động này phô ra một số rủi ro bảo mật so với thiết lập mặc định vì theo lý thuyết một chương trình nào đó có thể cho phép chương trình mã độc gây cản trở với nhắc nhở UAC.

Modifying User Account Control UAC
Điều chỉnh UAC

Không thông báo gì. Trong trường hợp này, UAC hoàn toàn bị tắt. Rõ ràng đây là tùy chọn không an toàn nhất và không được khuyến khích với hầu hết người dùng.

Sau khi đưa ra sự lựa chọn của mình, kích OK. Phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn, bạn có thể cần phải khởi động lại nó để lựa chọn có hiệu lực.

Sử dụng các gadget không UAC

Nếu tắt UAC như mô tả trong mẹo trước, bạn không thể sử dụng các gadget, các applet nhỏ chạy trên desktop vì Microsoft cho rằng chúng là mối đe dọa bảo mật tương lai. Mặc dù vậy nếu cảm thấy đủ tự tin với mối đe dọa đó, bạn có thể sử dụng các gadget thậm chí khi đã tắt UAC bằng các bước dưới đây:

(Lưu ý: Luôn phải tạo một điểm khôi phục trước khi chỉnh sửa Windows Registry)

1. Trong thanh bar Search, đánh vào regedit và nhấn Enter. Thao tác này sẽ khởi chạy Registry Editor.

2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Sidebar\Settings.

3. Tạo một giá trị DWORD mới có tên gọi AllowElevatedProcess. Để tạo một DWORD, chọn Edit --> New DWORD (32-bit) Value và đặt tên cho nó là AllowElevatedProcess.

4. Thiết lập giá trị của nó bằng 1.

Đóng Registry Editor, kích phải vào desktop và chọn Gadgets. Lúc này bạn có thể add các gadget như thông thường.

Các mẹo cho Taskbar

Một trong những thay đổi đáng kể nhất về giao diện của Windows 7 là Taskbar mới của nó, nó làm việc gần giống như Dock của Mac OS X hơn so với taskbar cũ của Windows. Đây là một số mẹo về sử dụng taskbar mới này và một số điều chỉnh với nó.

Kiểm soát về vùng thông báo của Taskbar

Vùng thông báo, phía bên phải của taskbar, hiển thị các thông báo và cảnh báo hệ thống, hiển thị các biểu tượng của các chương trình và dịch vụ chạy trong background, chẳng hạn như dịch vụ không dây của Windows 7. Tuy nhiên những gì có thể định rõ ở đây, cách và biểu tượng nào được hiện diện ở đây dường như là một điều bí ẩn của Windows.

Có một số cách để khám phá ra và hãy tùy chỉnh nó.

1. Kích chuột phải vào taskbar, chọn Properties, từ hộp thoại trong phần của vùng thông báo, kích Customize. Một màn hình giống như màn hình bên dưới sẽ xuất hiện.

Customizing the notification area
Tùy chỉnh vùng thông báo

2. Cho mỗi ứng dụng, chọn hộp sổ xuống xem bạn muốn biểu tượng và các thông báo luôn được hiển thị, không hiển thị hay có một biểu tượng xuất hiện chỉ khi có thông báo nào đó. Kích OK khi bạn đã thực hiện xong lựa chọn của mình.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh các biểu tượng hệ thống và các dịch vụ xuất hiện ở đây, gồm có các biểu tượng clock, volume, network, power Action Center. Ở phía dưới màn hình tương tự, kích "Turn system icons on or off" và từ màn hình xuất hiện, chọn bật hay tắt biểu tượng và thông báo. Kích OK hai lần khi thực hiện xong.

Quay trở lại thanh bar khởi động nhanh

Taskbar mới của Windows 7 làm việc như một bộ khởi chạy chương trình cũng như một bộ chuyển đổi nhiệm vụ, chính vì vậy thanh bar khởi động nhanh cũ, một vùng phía trái của taskbar gồm có các shortcut dành cho các chương trình được sử dụng thường xuyên bị trục xuất. Mặc dù vậy, nếu bạn thực sự không lợi dụng được applet nhỏ này, hãy bổ sung nó trở lại. Đây là cách thực hiện điều đó:

1. Kích phải vào taskbar và chọn Toolbars --> New Toolbar.

2 . Bạn sẽ được yêu cầu chọn thư mục, nơi toolbar mới cư trú. Trong hộp thoại văn bản Folder ở phía dưới của hộp thoại, nhập vào đoạn văn bản này:

%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

Sau khi thực hiện điều đó, hãy kích Select Folder. Một liên kết cho thanh bar Quick Launch sẽ được thêm vào taskbar. Nó sẽ nằm ở bên phải của taskbar, phía trái của vùng thông báo như những gì bạn thấy bên dưới.

Quick Launch bar docked
Thanh bar Quick Launch đã cắt bới phần bên phải

Có thể sẽ không hữu dụng trong việc dock tất cả các biểu tượng về phía phải nhưng không hiển thị tên hay tiêu đề, chính vì vậy chúng ta sẽ phải thực hiện một chút công việc để làm cho nó trở nên hữu dụng. Kích phải vào taskbar và trong menu xuất hiện, remove hộp kiểm cạnh "Lock the taskbar". Lúc này hãy kích phải vào Quick Launch và remove hộp kiểm bên cạnh Show Text và Show Title.

Khi đã thực hiện như vậy, kéo dòng chấm chấm thẳng đứng bên cạnh thanh bar Quick Launch về phía trái cho tới khi bạn thấy các biểu tượng của nó, bạn có thể quan sát trong hình bên dưới. Để ngăn chặn sự thay đổi nào đó, hãy kích phải vào taskbar và tích vào Lock the taskbar. Lúc này bạn có thể sử dụng thanh bar Quick Launch như có thể sử dụng trong Windows XP và Vista, chẳng hạn như thêm hoặc xóa các biểu tượng trong nó.

Quick Launch bar showing icons
Thanh bar Quick Launch, được khôi phục lại để sử dụng

Chạy nhiều copy ứng dụng từ taskbar

Taskbar của Windows 7 phục vụ một nhiệm vụ hai mục đích. Nó được sử dụng để khởi chạy các chương trình và cũng dùng để chuyển đổi giữa các chương trình đang chạy. Chính vì vậy bạn khởi chạy một chương trình bằng việc kích vào biểu tượng của nó và chuyển đổi sang chương trình đó sau khi nó đang chạy bằng cách kích vào biểu tượng của nó.

Tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn khởi chạy một instance thứ hai của chương trình? Khi chương trình đang chạy, dường như không có cách nào để khởi chạy một instance thứ hai vì khi bạn kích vào biểu tượng của nó khi đó chỉ chuyển đổi sang instance đang chạy.

Có một cách đơn giản để thực hiện điều đó: Nếu chương trình đang được chạy và bạn muốn khởi chạy instance thứ hai từ taskbar, hãy giữ phím Shift và kích vào biểu tượng. Instance thứ hai sẽ khởi chạy và bạn sẽ có thể khởi chạy nhiều instance theo cách này.

Chạy nhiều copy của Windows Explorer từ taskbar

Có nhiều khi bạn muốn chạy nhiều instance của Windows Explorer – cho ví dụ, thực hiện đó có thể làm cho bạn dễ dàng copy và chuyển đổi giữa các PC khác nhau trên mạng. Tuy nhiên, bạn lại không thể khởi chạy nhiều instance của Windows Explorer từ taskbar của Windows 7 bằng kỹ thuật Shift-click. Bởi khi đó bạn chỉ chuyển đổi sang một instance đang chạy của Windows Explorer; một instance mới sẽ không khởi chạy.

Có một cách đơn giản để giải quyết trường hợp này cho taskbar của Windows 7. Kích chuột phải vào biểu tượng Windows Explorer trong taskbar, sau đó kích phải vào biểu tượng Windows Explorer gần phía dưới menu xuất hiện. Chọn Properties. Nhập đoạn văn bản dưới đây vào Target box và kích OK:

%SystemRoot%\explorer.exe /root,::{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}

Lúc này bạn hoàn toàn có thể mở nhiều instance của Windows Explorer. Kích vào biểu tượng Windows Explorer như bạn sử dụng thông thường để khởi chạy instance đầu tiên. Để khởi chạy instance thứ hai, bạn cần giữ phím Shift và kích vào biểu tượng Windows Explorer. Instance thứ hai sẽ xuất hiện. Bạn có thể khởi chạy nhiều instance bằng kỹ thuật này.

Thêm một số mẹo cho taskbar

Trước tiên bạn có thể không nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể dễ dàng sắp xếp lại các biểu tượng ở phía dưới màn hình – đơn giản chỉ cần kéo vào thả một biểu tượng nào đó vào nơi bạn muốn đặt nó. Bên cạnh đó bạn cũng có thể bổ sung thêm các biểu tượng vào taskbar bằng cách kéo chúng từ một ứng dụng, xóa các biểu tượng bằng cách đánh dấu chúng và nhấn phím Delete.

Nếu thích sử dụng bàn phím hơn chuột thì bạn có thể khởi chạy bất cứ chương trình nào trên taskbar mà không cần chuột. Nhấn phím Windows và số tương ứng với vị trí của ứng dụng trên taskbar – cho ví dụ, nhấn Windows -1 sẽ khởi chạy ứng dụng bên phía trái cùng của taskbar, nhấn Windows -2 sẽ khởi chạy ứng dụng kế bên nó tính từ trái sang,…

taskbar in thumbnail view Taskbar trong cách xem thumbnail

Một trong những thứ thú vị về taskbar là khi chuyển con trỏ chuột từ một biểu tượng này sang một biểu tượng khác, bạn có thể thấy các thumbnail của tất cả các cửa sổ đang mở của mỗi một trong các ứng dụng đó. Nếu \là một người thích sử dụng bàn phím, hãy nhấn Windows -T, khi đó bạn sẽ chuyển tiêu điểm của biểu tượng phía trái ngoài cùng trên taskbar. Sau đó sử dụng các phím mũi tên để thay đổi tiêu điểm sang các biểu tượng khác.
Thứ Bảy, 18/04/2009 09:13
4,34 👨 8.218
0 Bình luận
Sắp xếp theo