Microsoft: Tháng 7 có 7 bản vá

Microsoft đã có kế hoạch phát hành 7 bản cập nhật bảo mật dành cho hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng phần mềm Office trong bản tin bảo mật tháng 7.

Bốn trong số 7 bản cập nhật bảo mật sẽ khắc phục các lỗi bảo mật trong hệ điều hành Windows và 3 bản dành cho bộ phần mềm văn phòng Office.

Đánh giá về bản cập nhật bảo mật tháng 7, Gunter Ollmann - giám đốc của hãng Internet Systems - cho rằng bản cập nhật bảo mật sẽ khắc phục những lỗi bảo mật đã được công bố trong bộ phần mềm Office khi mà nguy cơ tin tặc lợi dụng những lỗi bảo mật này để tấn công người dùng là tương đối cao.

Tháng trước, Microsoft khẳng định hãng vẫn đang tiếp tục nghiên cứu thêm các vấn đề liên quan đến bộ phần mềm Office sau khi đã có báo cáo cho biết tin tặc đã lợi dụng một trong số những lỗi bảo mật đó để tấn công người dùng. Còn lại hai lỗi bảo mật khác cũng có thể bị lợi dụng để chiếm quyền điều khiển hệ thống của người dùng.

Bản cập nhật bảo mật sẽ được chính thức phát hành vào ngày 11/7 tới đây theo đúng lịch trình phát hành bản cập nhật bảo mật hàng tháng của Microsoft.

Hoàng Dũng

Thứ Sáu, 07/07/2006 14:11
31 👨 12
0 Bình luận
Sắp xếp theo