Macromedia Flash - Đối tượng con trỏ động

Hãy đọc bài tập này và xem làm thế nào để có thể tạo được một con trỏ động chỉ với vài bước cơ bản và tất nhiên là dùng Action Script trong Flash 8.

Bước 1

Tạo một file Flash mới và thiết lập Width là 350, Height là 200px. Frame rate set là 33fps

Bước 2

Click đúp vào layer1 và đổi tên thành Background. Sau đó chèn thêm một layer mới với tên là Active object.

Bước 3

Sử dụng các công cụ đơn giản của Flash để vẽ một đối tượng theo ý bạn. Ví dụ, tôi có một hình vẽ giống hình con trỏ như dưới đây

Bước 4

Chọn “đối tượng vừa vẽ” và nhấn phím F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi nó sang dạng Movie Clip.

Bước 5

Sau khi chuyển đổi xong, mở Properties (Ctrl + F3) và tại dòng nhập vào object.

Bước 6

Sau đó, chọn frame đầu tiên của layer Active object, trong của sổ Action Script (F9) đưa vào đoạn script sau:

startDrag(object, true);

Bước 7

Click đúp vào “đối tượng” để vào chỉnh sửa nội dung bên trong

Bước 8

Chọn “đối tượng” nhấn phím F8 để chuyển đổi sang Movie Clip

Bước 9

Click vào frame 15 của layer1 và nhấn phím F5. Sau đó chọn frame đầu tiên của layer1 và click chuột phải chọn Copy Frames.

Bước 10

Thêm một layer mới (layer2), chọn frame đầu tiên, click chuột phải và chọn Paste Frames.

Bước 11

Sau đó, click lên frame 15 của layer2 và nhấn phím F6 (Keyframe).

Bước 12

Sử dụng phím mũi tên lên xuống để đặt đối tượng trên một vị trí mà bạn muốn nó xuất hiện

Bước 13

Trong khi “đối tượng” của bạn được chọn, hãy mở Properties (Ctrl + F3) và dưới phần Color chọn Alpha và thiết lập là 0%.

Bước 14

Trở lại frame đầu tiên của layer2, mở Properties, tại phần Tween chọn Motion.

Việc cuối cùng là nhấn Ctrl + Enter. Download file nguồn.

Thứ Năm, 21/12/2006 14:55
51 👨 2.984
0 Bình luận
Sắp xếp theo