• PuTTYgen trong Linux - Trình tạo SSH key PuTTYgen trong Linux - Trình tạo SSH key
    PuTTYgen là công cụ tạo SSH key cho phiên bản Linux của PuTTY. Nó hoạt động tương tự như công cụ ssh-keygen trong OpenSSH.
  • Cách quản lý mật khẩu người dùng từ Terminal trong Linux Cách quản lý mật khẩu người dùng từ Terminal trong Linux
    Giống như nhiều thứ trên Linux, mật khẩu được quản lý dễ dàng nhất trực tiếp từ dòng lệnh. Tiện ích passwd được thiết kế cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng truy cập vào tất cả các lệnh liên quan đến mật khẩu trên hệ thống. Bạn có thể sử dụng nó để thay đổi và quản lý mật khẩu của mình cũng như mật khẩu người dùng khác trên hệ thống