• Cách sửa file sources.list trên Kali LinuxCách sửa file sources.list trên Kali Linux
    Sự cố về file sources.list thường xuất hiện sau khi cập nhật Kali Linux. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn đọc chi tiết cách sửa file sources.list trên Kali Linux.
  • Cách cài Kali Linux dual boot trên macOSCách cài Kali Linux dual boot trên macOS
    Kể từ khi phát hành Kali Linux 1.0.8, Kali Linux hỗ trợ thêm EFI. Tính năng bổ sung này giúp đơn giản hóa quá trình cài đặt và chạy Kali trên nhiều kiểu máy Apple MacBook Air, Pro và Retina khác nhau. Việc tạo mô hình của thiết bị sẽ xác định mức độ thành công khi người dùng trải nghiệm với các thiết bị mới hơn. Cài đặt trước rEFInd cũng có thể làm tăng tỷ lệ thành công trên các thiết bị cũ hơn. Hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy việc khởi động kép OSX với Kali Linux bằng cách sử dụng rEFInd và tùy chọn mã hóa