Linux là hệ điều hành mã nguồn mở, miễn phí, nó có rất nhiều distro và cách sử dụng thì khá xa lạ với những người quen dùng Windows. Trong chuyên mục này bạn sẽ tìm thấy rất nhiều hướng dẫn Linux hữu ích để làm chủ máy tính của mình.

  • Lý do và cách chỉnh sửa file sudoers trong Linux Lý do và cách chỉnh sửa file sudoers trong Linux
    Trong hệ thống Linux hoặc macOS, có một file được gọi là “sudoers” kiểm soát các cấp sâu nhất trong hệ thống quyền của bạn. Nó cho phép hoặc từ chối người dùng có được quyền truy cập superuser (siêu người dùng) và giữ một số tùy chọn đặc biệt cho sudo.
  • Sự khác biệt giữa sudo, su và su- trong Linux Sự khác biệt giữa sudo, su và su- trong Linux
    Trong hệ thống Linux, do quyền root quá lớn nên thường không được sử dụng. Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt, root mới được sử dụng để thực hiện các tác vụ quản lý, Nói chung, các lệnh su và sudo thường được dùng để tạm thời sử dụng quyền root.