Website, YouTube và các ứng dụng sẽ hiển thị như thế nào trên màn hình siêu rộng có tỷ lệ 32:9 này?

Cùng xem các trình duyệt web, các ứng dụng Word, Excel và xem YouTube sẽ hiện thị như thế nào trên màn hình siêu rộng CHG90 của Samsung, màn hình đầu tiên trên thế giới có tỷ lệ 32:9.

Các màn hình máy tính tiêu chuẩn hiện nay đều có tỷ lệ tương đối của chiều rộng với chiều cao là 16:9. Các màn hình ultrawide hiện nay có tỷ lệ 21:9.

CHG90 của Samsung là màn hình được thiết kế đặc biệt dành cho các game thủ. Kích thước của màn hình là 49 inch và giá của nó là 1.300 USD.

Hãy cùng xem các ứng dụng và phần mềm khác sẽ hiển thị trên màn hình vừa rộng vừa cong này như thế nào qua những thử nghiệm của Business Insider nhé.

Trang chủ của Netflix
Trang chủ của Netflix.

Bộ phim "Chris Rock: Tamborine" được xem trực tuyến từ Netflix
Bộ phim "Chris Rock: Tamborine" được xem trực tuyến từ Netflix.

Trang YouTube
Trang YouTube.

Xem video trên YouTube
Xem video trên YouTube.

Xem video trên YouTube hiển thị ở tỷ lệ 32:9
Xem video trên YouTube hiển thị ở tỷ lệ 32:9.

Trang profile của Twitter
Trang profile của Twitter.

Trang chủ Facebook
Trang chủ Facebook.

Phần mềm lưu trữ đám mây Slack
Phần mềm lưu trữ đám mây Slack.

Giao diện phần mềm Feedly
Giao diện phần mềm Feedly.

Giao diện khi mở dánh sách thư trong Gmail
Giao diện khi mở dánh sách thư trong Gmail.

Business Insider
Business Insider.

Trang chủ Amazon
Trang chủ Amazon.

Trang sản phẩm của Amazon
Giao diện khi mở trang sản phẩm của Amazon.

Diễn đàn Reddit
Diễn đàn Reddit.

MacBook Pro Launchpad
MacBook Pro Launchpad.

Trang web Craigslist
Đây là những gì hiện ra khi truy cập vào trang web Craigslist trên màn hình siêu rộng này.

Một mục trong Wikipedia
Một mục trong Wikipedia.

Google Maps
Google Maps.

Trang chủ Google
Doodle trong thật nhỏ bé trên trang chủ của Google.

Trang kết quả tìm kiếm của Google
Trang kết quả tìm kiếm của Google.

Trang kết quả tìm kiếm hình ảnh của Google
Giao diện khi Google trả kết quả tìm kiếm hình ảnh.

Trang chủ Vevo
Trang chủ Vevo.

Tranng video Vevo
Tranng video Vevo.

Khi xem phim "Wait" xem trực tuyến từ Vevo
Khi xem phim "Wait" xem trực tuyến từ Vevo.

Một trang Instagram
Một trang Instagram.

Pinterest
Giao diện trang Pinterest.

Trang chủ Twitch
Trang chủ Twitch.

Khi xem video xem trực tuyến từ Twitch
Khi xem video xem trực tuyến từ Twitch.

iBooks
iBooks.

Nội dung một cuốn sách trong iBooks
Khi mở một cuốn sách trong iBooks.

iTunes
iTunes.

Bản đồ Apple Maps
Bản đồ Apple Maps.

Bảng tính Apple Numbers
Bảng tính Apple Numbers.

Thứ Sáu, 23/02/2018 16:02
31 👨 367
0 Bình luận
Sắp xếp theo