Triển khai Vista – Phần 4: Tìm hiểu các kịch bản triển khai

Mitch Tulloch

Loạt bài về tự động triển khai Windows Vista đối với các máy desktop tiếp tục với việc kiểm tra các kiểu kịch bản triển khai khác nhau bạn có thể sử dụng cho Vista.

Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về 7 Configuration Pass trong quá tình cài đặt của Vista. Tìm hiểu về các Configuration Pass này là một vấn đề rất quan trọng vì nhiều thành phần file answer có thể được bổ sung vào nhiều configuration pass. Ví dụ, chúng đã thấy trong phần trước về thành phần x86_Microsoft-Windows-Shell-Setup có thể được bổ sung vào 6 trong 7 configuration pass. Chính vì vậy câu hỏi đưa ra ở đây là: Configuration pass nào nên bổ sung thành phần này vào file answer của mình nếu muốn các thiết lập cấu hình cho thành phần này được áp dụng?

Trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào kiểu kịch bản triển khai mà bạn đang lập kế hoạch sử dụng cho việc triển khai Vista, và đó cũng chính là nội dung của phần 4 mà chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Chúng ta sẽ khảo sát ba kịch bản và bạn có thể xem xét các kịch bản triển khai khác, cả 3 kịch bản triển khai này đều được sử dụng trong các môi trường doanh nghiệp. Các kịch bản mà chúng tôi sẽ khảo sát ở đây có tên gọi:

  • Build-to-Plan (BTP)
  • Build-to-Order (BTO)

Chúng ta sẽ đi xem xét các kịch bản này, những liên quan của chúng với 7 configuration pass trong quá trình cài đặt của Vista. Trong các phần sau chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn chi tiết các bước tiến hành trong các kịch bản này.

Kịch bản Build-to-Plan (BTP)

Reference image là một copy của Windows để bạn có thể triển khai bằng việc sử dụng disk-image (cũng được gọi là “hệ vô tính”) vào nhiều máy tính có cùng cấu hình phần cứng như máy tính nguồn của bạn. Trong môi trường điển hình, quá trình xây dựng Vista reference image có thể được thực hiện theo thứ tự như sau:

1. Tạo một file answer để tự động quá trình cài đặt và lưu nó dưới dạng file autounattend.xml vào thiết bị lưu trữ có thể lưu động như ổ USB.

2. Đưa đĩa DVD và thiết bị lưu trữ file answer vào máy tính nguồn (hệ thống mới được lắp đặt phần cứng xong vẫn chưa có hệ điều hành nào được cài đặt trên nó) và khởi động hệ thống.

3. Windows Setup bắt đầu bằng cách chạy các pass windowsPE và offlineServicing, nghĩa là bất cứ thành phần nào trong file answer của bạn đã được add vào các pass này sẽ được sử dụng để áp dụng các tùy chỉnh về cách Windows Setup chạy trên máy tính nguồn này như thế nào.

4. Khi file .wim đã được copy vào ổ đĩa cứng của máy tính tham chiếu thì specialize pass sẽ chạy, chính vì vậy bất kỳ các thành phần nào trong file answer của bạn đã được add vào pass này sẽ được sử dụng để áp dụng các tùy chỉnh về cách Setup sẽ chạy như thế nào.

5. Khi Setup kết thúc, oobeSystem pass sẽ chạy, có nghĩa rằng các thành phần trong file answer đã add vào pass này sẽ được sử dụng để áp dụng cho Setup chạy như thế nào.

6. Khi Windows Welcome được kết thúc và bạn đã đăng nhập vào hệ thống, khi đó bạn có thể cài đặt các gói dịch vụ, add thêm các driver thiết bị, cài đặt các ứng dụng và thực hiện các tùy chỉnh khác cho máy tính nguồn của mình.

7. Khi máy tính nguồn của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể chạy lệnh sysprep /generalize /oobe /shutdown, lệnh này sẽ copy hệ thống của tất cả dữ liệu trên máy tính nguồn như SIDs, event logs,… Nếu cần thiết thì bạn cũng có thể chỉ định file answer trong lệnh sysprep này để các thành phần trong file answer đã được add vào generalize pass của file answer này có thể được sử dụng để áp dụng tùy chỉnh cho những gì lệnh sysprep thực hiện.

8. Bây giờ khởi động hệ thống đã chạy lệnh trên của bạn bằng Windows PE DVD và chạy ImageX để capture một image của máy nguồn. Sau đó bạn phải lưu image tham chiếu này vào một mạng chia sẻ hoặc DVD để bạn có thể sử dụng sau này vào việc triển khai Vista cho các máy tính khác có cùng cấu hình phần cứng như máy nguồn.

Khảo sát kịch bản ở trên, chúng ta có thể thấy các configuration pass mà bạn sẽ sử dụng để add các thành phần vào file answer của mình có thể là bất kỳ hoặc tất cả các thành phần dưới đây:

  • windowsPE pass
  • offlineServicing pass
  • specialize pass
  • oobeSystem pass
  • generalize pass (yêu cầu file answer riêng được sử dụng bởi lệnh sysprep)

Kịch bản Build-to-Order (BTO)

Kịch bản Build-to-Order (BTO) cũng tương tự như kịch bản built-to-plan (BTP) ở trên, ngoại trừ trường hợp khi bạn đã tạo một image tham chiếu cho tất cả các máy đích có cùng cấu hình phần cứng với máy nguồn, bạn có thể tùy chỉnh image này nhiều hơn nếu cần cho một số người dùng hoặc một số phòng ban khác (trong môi trường doanh nghiệp) hoặc cho các khách hàng khác (nếu bạn là nhà xây dựng hệ thống hoặc OEM). Các bước ban đầu của kịch bản BTO rất quan trọng. Quá trình BTO như sau:

1. Sử dụng Windows PE và ImageX để áp dụng image tham chiếu mà bạn đã tạo trước đó cho một trong các máy tính mà bạn sẽ cung cấp, có thể là nhóm người dùng nào đó hay các khách hàng hoặc phòng ban nào chẳng hạn.

2. Khi cài đặt kết thúc, bạn chạy lệnh sysprep /audit /generalize /shutdown để lần sau đó bạn khởi động hệ thống sẽ bắt đầu trong chế độ thẩm định.

Lệnh này thực hiện những góc độ cơ bản của chế độ kiểm định. Khi khởi động máy tính có hệ điều hành Vista đã được cài đặt, nó có thể thực hiện một trong số công việc sau:

• Chạy configuration pass oobeSystem, sau đó khởi chạy Windows Welcome (cũng được gọi là “Machine OOBE Experience”), điều này sẽ cho phép người dùng tùy chỉnh hệ thống của anh ta trước khi đăng nhập bằng cách chấp nhận EULA, tạo các tài khoản và chọn Time Zone của họ,…

• Chạy configuration pass auditSystem và auditUser, sau đó khởi động máy tính của bạn trong chế độ thẩm định (audit mode), một giai đoạn của Windows Setup cho phép bạn thực hiện các tùy chỉnh bổ sung và test các tùy chỉnh này trước khi triển khai Windows. Các tùy chỉnh này có thể gồm có các driver bổ sung, các ứng dụng cài đặt, cài đặt nâng cấp phần mềm…

Khởi động trong chế độ Windows Welcome là chế độ mặc định, để áp đặt máy tính khởi động trong chế độ thẩm định bạn cần phải chạy lệnh sysprep /audit. Khi chạy lệnh này, bạn có thể chỉ định file answer có thể được sử dụng để áp dụng tùy chỉnh được chỉ định bởi các thành phần dành cho các configuration pass auditSystem và auditUser. Khởi động trong chế độ thẩm định sẽ nhanh hơn vì bạn có thể bỏ qua Windows Welcome, chính vì vậy chế độ này rất hữu dụng khi bạn phải thực hiện các tùy chọn khác trên máy tính trước khi phân phối nó đến tay người dùng hoặc khách hàng như dự định. Chế độ thẩm định cũng cho phép bạn bắt đầu với một image tham chiếu cho những tổ chức lớn (các máy tính vẫn cùng cấu hình), sau đó tùy chỉnh image này với các driver bổ sung và các ứng dụng khi cần thiết cho nhu cầu nào đó của người dùng, khách hàng hoặc các phòng ban. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể có một số lượng nhỏ hơn các image cần thiết để duy trì.

Bây giờ chúng ta hãy quay lại các bước duy trì cho kịch bản BTO.

3. Sử dụng Windows PE và ImageX lần nữa để capture một image tham chiếu mới cho nhóm người dùng nào đó hay các khách hàng hoặc phòng ban nào chẳng hạn. Lưu ý rằng image tham chiếu gốc của bạn đã được sử dụng cho tất cả các máy tính trong tổ chức có cùng cấu hình phần cứng, còn image tham chiếu mới này là dùng cho tất cả các máy tính có những yêu cầu riêng của người dùng, khách hàng hoặc phòng ban.

4. Sau đó sử dụng Windows PE và ImageX để cài đặt tham chiếu mới trên các máy tính đã được dự trù trước cho nhóm người dùng của bạn.

5. Khởi động các máy tính đích trong chế độ kiểm định và thực hiện các tùy chỉnh sâu hơn theo yêu cầu của họ (bạn có thể sử dụng file answer với các thành phần đã được add cho các configuration pass auditSystem và auditUser để có thể tự động tùy chỉnh nếu cần).

6. Chạy lệnh sysprep /oobe /shutdown trên các máy tính đích. Khóa chuyển đổi /oobe có nghĩa rằng Windows Welcome sẽ khởi chạy vào thời điểm tiếp theo khi các máy tính khởi động.

7. Đặt tất cả các máy tính này vào một “dây chuyền” và phân phối chúng đến người dùng, khách hàng, phòng ban đã được dự định từ trước.

Trong phần tiếp theo của loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các bước trong các kịch bản triển khai này và đưa ra một số điểm tùy chỉnh khác nhau, nhưng lúc này chúng ta vẫn cần phải xây dựng những hiểu biết cơ bản của mình về các khái niệm triển khai Vista và các công cụ. Bạn cũng có thể thấy được chúng tôi cũng đã đề cập đến lệnh sysprep một vài lần trong phần này, chính vì vậy chúng tôi sẽ giới thiệu một chút về nó trong phần tiếp theo.

(Còn nữa)

Thứ Hai, 16/06/2008 14:29
31 👨 2.012
0 Bình luận
Sắp xếp theo