Trắc nghiệm vui về công nghệ

Trong bài viết này sẽ có rất nhiều câu hỏi liên quan đến công nghệ để bạn có thể thử tài hiểu biết của mình về những vấn đề xoay quanh nó. Hy vọng với những câu hỏi này, bạn sẽ có thêm những kiến thức quý giá.

Câu 1. Đâu là quê hương của doanh nghiệp BlackBerry?

a. Mỹ
b. Canada
c. Trung Quốc
d. Nhật Bản

Câu 2. Hãng công nghệ Lenovo được thành lập năm nào?

a. 1983
b. 1984
c. 1985
d. 1986

Câu 3. iPhone 3GS được chào bán vào thời điểm nào?

a. 16/9/2007
b. 19/9/2008
c. 19/6/2009
d. 16/6/2009

Câu 4. Camera của HTC One M9 có độ phân giải bao nhiêu?

a. 17MP
b. 19MP
c. 23MP
d. 20MP

Câu 5. CEO hiện tại của Microsoft là ai?

a. Satya Nadella
b. Bill Gates
c. Tim Cook
d. Larry Page

Câu 6. Google có văn phòng ở bao nhiêu quốc gia trên thế giới?

a.40
b. 45
c. 50
d. 55

Câu 7. Màn hình của iPad Mini 4 có kích thước bao nhiêu?

a. 7.9 inch
b. 7.5 inch
c. 8.5 inch
d. 8.9 inch

Câu 8. Thời gian Microsoft ngừng hỗ trợ Internet Explorer 8,9 và 10 là khi nào?

a. 11/2/2016
b. 12/2/2016
c. 11/1/2016
d. 12/1/2016

Câu 9. Tính đến quý III năm 2015, Facebook có bao nhiêu người dùng thường xuyên mỗi tháng?
a. 1.35 tỷ
b. 1.4 tỷ
c. 1.5 tỷ
d. 1.55 tỷ

Câu 10. Con gái của Mark Zuckerberg tên là gì?

a. Jolia Zuckerberg
b. Susan Zuckerberg
c. Maxima Zuckerberg
d. Sarah Zuckerberg

Đáp án:

1. B

2. B

3. C

4. D

5. A

6. A

7. A

8. D

9. D

10. C

Xem thêm:

Thứ Sáu, 05/10/2018 15:08
51 👨 232
0 Bình luận
Sắp xếp theo