Trắc nghiệm về mạng LAN có đáp án - Phần 2

Trong những bài viết trước chúng tôi đã gửi đến bạn đọc bộ câu hỏi về mạng LAN, tiếp tục chủ đề này, dưới đây là những câu hỏi có đáp án về chủ đề này để bạn thử tài kiến thức. Sẽ còn rất nhiều bài viết thú vị khác, hãy luôn theo dõi Quản trị mạng nhé.

Xem thêm:

 • 1. Chức năng của giao thức IP là?
  • Định nghĩa cơ chế định địa chỉ trong mạng Internet
  • Phân đoạn và tái tạo dữ liệu
  • Định hướng đường cho các đơn vị dữ liệu đến các host ở xa
  • Phân đoạn
 • 2. Client là gì?
  • Là máy tính sử dụng các dịch vụ do máy Server cung cấp
  • Là một chương trình phần mềm yêu cầu phục vụ từ các Server
  • Là một tập hợp các chương trình phần mềm thông thường
  • Là một máy tính có cấu hình mạnh
 • 3. Chức năng của giao thức bản tin điều khiển (ICMP- lệnh ping) là?
  • Định tuyến lại
  • Điều khiển luồng; Phát hiện sự không đến đích
  • Kiểm tra các host ở xa có hoạt động hay không
  • Điều khiển luồng
 • 4. Cho địa chỉ IP 192.168.2.30/12, mặt nạ mạng là?
  • 255.240.0.0
  • 255.255.0.0
  • 255.255.255.0
  • 255.255.240.0
 • 5. Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, địa chỉ quảng bá là?
  • 192.55.255.255
  • 192.255.255.255
  • 192.55.12.255
  • 192.55.12.127
 • 6. Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, mặt nạ mạng là?
  • 192.55.12.240
  • 192.55.12.255
  • 192.55.12.28
  • 255.255.255.240
 • 7. Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, địa chỉ mạng là?
  • 192.55.12.232
  • 192.55.120.112
  • 192.55.12.122
  • 192.55.12.112
 • 8. Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, dải địa chỉ IP hợp lệ là?
  • 192.55.12.1 đến 192.55.12.254
  • 192.55.12.113 đến 192.55.12.126
  • 192.55.12.254 đến 192.55.12.126
  • 192.55.12.1 đến 192.55.12.126
 • 9. Địa chỉ IP 123.12.22.1 thuộc lớp nào?
  • Lớp A
  • Lớp B
  • Lớp C
  • Lớp D
 • 10. Địa chỉ IP 128.122.11.1 thuộc lớp nào?
  • Lớp A
  • Lớp B
  • Lớp C
  • Lớp D
 • 11. Địa chỉ IP 132.168.33.1 thuộc lớp nào?
  • Lớp A
  • Lớp B
  • Lớp C
  • Lớp D
 • 12. Địa chỉ IP 191.11.20.3 thuộc lớp nào?
  • Lớp A
  • Lớp B
  • Lớp C
  • Lớp D
 • 13. Mạng LAN có các đặc điểm nào sau đây. Hãy chọn câu trả lời chính xác nhất?
  • Có phạm vi rộng, băng thông thấp, quản trị mạng phức tạp
  • Có phạm vi hẹp, băng thông lớn, dễ quản trị mạng
    và giá thành thấp
  • Có phạm vi rộng, băng thông lớn, quản trị mạng đơn giản
  • Có phạm vi hẹp, băng thông thấp, dễ quản trị và giá thành thấp 
 • 14. Địa chỉ IP lớp A có bao nhiêu bit dành cho phần mạng mạng?
  • 4
  • 8
  • 12
  • 16
 • 15. Địa chỉ IP lớp B có bao nhiêu bit dành cho phần mạng mạng?
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
Bạn cần cố gắng 
Kiến thức bạn cũng khá đấy 
Bạn đã đạt điểm tuyệt đối 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 08/10/2018 11:25
4,65 👨 4.461
0 Bình luận
Sắp xếp theo