Trắc nghiệm về kiến trúc máy tính - Phần 2

Trong những bài viết trước, Quản trị mạng đã gửi đến bạn đọc bộ câu hỏi về kiến trúc máy tính. Tiếp chủ đề này, trong bài trắc nghiệm dưới đây sẽ là những thử thách khó hơn, hãy cùng bắt đầu nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Trong máy tính, ngắt NMI là:
  • Ngắt ngoại lệ không chắn được

  • Ngắt mềm không chắn được

  • Ngắt cứng không chắn được

  • Ngắt mềm chắn được

 • Câu 2. Khi bộ xử lý đang thực hiện chương trình, nếu ngắt (không bị cấm) gửi đến, thì nó:
  • Thực hiện xong chương trình rồi thực hiện ngắt

  • Từ chối ngắt, không phục vụ

  • Phục vụ ngắt ngay, sau đó thực hiện chương trình

  • Thực hiện xong lệnh hiện tại, rồi phục vụ ngắt, cuối cùng quay lại thực hiện tiếp chương trình

 • Câu 3. Máy tính Von Newmanm là máy tính
  • Có một bộ xử lý, thực hiện các lệnh tuần tự

  • Có thể thực hiện nhiều lệnh cùng một lúc

  • Thực hiện theo chương trình nằm sẵn bên trong bộ nhớ

  • Cả a và c

 • Câu 4. Máy tính ENIAC là máy tính:
  • Do Bộ giáo dục Mỹ đặt hàng

  • Là máy tính ra đời vào những năm 1970

  • Dùng vi mạch cỡ nhỏ và cỡ vừa

  • Là máy tính đầu tiên trên thế giới

 • Câu 5. Đối với các tín hiệu phát triển, phát biểu nào sau đây là sai
  • MEMR là tín hiệu đọc lệnh từ bộ nhớ

  • MEMR là tín hiệu đọc lệnh từ bộ nhớ

  • IOR là tín hiệu đọc dữ liệu từ cổng vào ra

  • IOW là tín hiệu ghi dữ liệu ra cổng vào ra

 • Câu 6. Phát biểu nào dưới đây là đúng
  • INTR là tín hiệu cứng chắn được

  • INTR là tín hiệu ngắt mềm

  • INTR là tín hiệu ngắt cứng không chắn được

  • INTR là một tín hiệu ngắt ngoại lệ

 • Câu 7. Phát biểu nào dưới đây là sai
  • INTA là tín hiệu CPU trả lời đồng ý chấp nhận ngắt

  • INTA là tín hiệu gửi từ bộ xử lý ngoài

  • INTA là tín hiệu từ bên ngoài yêu cầu ngắt CPU

  • Cả a và b đều đúng

 • Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng
  • HOLD là tín hiệu CPU trả lời ra bên ngoài

  • HOLD không phải là tín hiệu điều khiển

  • HOLD là tín hiệu điều khiển xin ngắt

  • HOLD là tín hiệu từ bên ngoài xin CPU nhường bus

 • Câu 9. Phát biểu nào dưới đây là đúng:
  • HLDA là tín hiệu CPU chấp nhận nhường bus

  • HLDA là tín hiệu CPU không chấp nhận nhường bus

  • HLDA là tín hiệu yêu cầu CPU nhường bus

  • HLDA là một ngắt phần mềm

 • Câu 10. Cho đến nay, máy tính đã phát triển qua bao nhiêu thế hệ:
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
Cần cố gắng 
Có tiến bộ 
Bạn khá hơn rồi đấy 
Tuyệt vời 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 08/10/2018 09:22
3,54 👨 6.361
0 Bình luận
Sắp xếp theo