Trắc nghiệm Microsoft Access có đáp án P9

Bài trắc nghiệm về cơ sở dữ liệu Access dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về chủ đề này, mời bạn đọc thử sức cùng bộ câu hỏi dưới đây.

Xem thêm:

 • Câu 1. Access có những khả năng nào?
  • Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ dữ liệu
  • Cung cấp công cụ tạo lập, cập nhật và khai thác dữ liệu
  • Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ và khai thác dữ liệu
  • Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ, cập nhật và khai thác dữ liệu
 • Câu 2. Cửa sổ cấu trúc bảng được chia làm những phần nào dưới đây?
  • Phần định nghĩa trường và phần các tính chất của trường
  • Tên trường (Field Name), kiểu dữ liệu (Data Type) và mô tả trường (Description)
  • Tên trường (Field Name), kiểu dữ liệu (Data Type) và các tính chất của trường (Field Properties)
  • Tên trường (Field Name), kiểu dữ liệu (Data Type), mô tả trường (Description) và các tính chất của trường (Field Properties)
 • Câu 3. Chế độ nào cho phép thực hiện cập nhật dữ liệu trên bảng một cách đơn giản?
  • Chế độ hiển thị trang dữ liệu
  • Chế độ biểu mẫu
  • Chế độ thiết kế
  • Một đáp án khác
 • Câu 4. Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn:
  • Create form for using Wizard
  • Create form by using Wizard
  • Create form with using Wizard
  • Create form in using Wizard
 • Câu 5. Trong Access, để tạo liên kết giữa 2 bảng thì hai bảng đó phải có hai trường thỏa mãn điều kiện:
  • Có tên giống nhau
  • Có kiểu dữ liệu giống nhau
  • Có ít nhất một trường là khóa chính
  • Cả A, B, C
 • Câu 6. Giải thích tại sao khi lập mối quan hệ giữa hai trường của hai bảng nhưng Access lại không chấp nhận?
  • Vì bảng chưa nhập dữ liệu
  • Vì một hai bảng này đang sử dụng (mở cửa sổ table)
  • Vì hai trường tham gia vào dây quan hệ khác kiểu dữ liệu(data type), khác chiều dài (field size)
  • Các câu B và C đều đúng
 • Câu 7. Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về mẫu hỏi?
  • Biểu thức số học được sử dụng để mô tả các trường tính toán
  • Hằng văn bản được viết trong cặp dấu nháy đơn
  • Hàm gộp nhóm là các hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT
 • Câu 8. Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi gì?
  • Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào?
  • Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào? Tạo báo cáo bằng cách nào?
  • Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào? Hình thức báo cáo như thế nào?
  • Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo?
 • Câu 9. Để tạo nhanh một báo cáo, thường chọn cách nào trong các cách dưới đây:
  • Người dùng tự thiết kế
  • Dùng thuật sĩ tạo báo cáo
  • Dùng thuật sĩ tạo báo cáo và sau đó sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở bước trên
  • Tất cả các trên đều sai
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Bạn trả lời rất xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 17/11/2018 08:40
4,52 👨 3.376
0 Bình luận
Sắp xếp theo