Trắc nghiệm bạn biết gì về hệ điều hành P8

Bạn đang tìm hiểu về hệ điều hành máy tính hoặc di động. Nếu bạn cảm thấy chán ngán vì đọc những bài viết dài dòng thì những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp bạn cảm thấy hứng thú hơn đấy. Sau đây Quản trị mạng sẽ gửi đến bạn seri những bài viết xoay quanh về chủ đề này.

Xem thêm:

 • Câu 1. Việc phân chia module trong chương trình có cấu trúc module do cái gì thực hiện?
  • Hệ điều hành
  • Người lập trình
  • Chương trình dịch
  • Tự động 
 • Câu 2. Trong cấu trúc phân trang, bảng quản lí trang được tạo ra bởi:
  • Tự động
  • Người lập trình
  • Chương trình dịch
  • Hệ điều hành 
 • Câu 3. Trong kĩ thuật quản lí bộ nhớ phân vùng cố định sử dụng phương pháp nào để quản lí bộ nhớ tự do:
  • Danh sách các vùng bộ nhớ tự do
  • Bản đồ bitmap
  • Danh sách các vùng bộ nhớ đã cấp phát
  • Cả 3 đều sai 
 • Câu 4. Trong kĩ thuật quản lí bộ nhớ phân vùng động, số lượng chương trình có thể nạp vào bộ nhớ lớn nhất là:
  • Hệ số song song
  • Không xác định
  • Hệ số vùng cố định
  • Hệ số nạp
 • Câu 5. Trong kĩ thuật quản lí bộ nhớ phân vùng động, cách thức quản lí bộ nhớ tự do bằng:
  • Bản đồ bitmap
  • Danh sách các vùng bộ nhớ tự do
  • Danh sách các vùng bộ nhớ đã cấp phát
  • Cả 3 ý trên đều sai 
 • Câu 6. Trong kĩ thuật phân đoạn, số lượng phần tử trong bảng quản lí đoạn là:
  • 1024 phần tử
  • 3 đoạn (stack, data, code)
  • Số lượng module
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 7. Kích thước một trang (máy 386) là:
  • 2K
  • 4K
  • 6K
  • 8K
 • Câu 8. Trong kĩ thuật giảm bớt số phần tử của bảng trang, nếu sử dụng kĩ thuật bảng trang ngược thì số bảng phải dùng là:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Câu 9. Trong kĩ thuật giảm bớt số phần tử của bảng trang, nếu sử dụng kĩ thuật phân trang nhiều cấp thì số bảng phải dùng là:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Câu 10. Tài nguyên của hệ thống bao gồm:
  • Bộ nhớ, bộ xử lí, bộ nhớ ngoài, máy in.
  • Bộ nhớ, bộ xử lí, hệ điều hành, các thiết bị vào ra
  • Bộ nhớ, bộ xử lí và các thiết bị vào ra
  • Cả 3 đều sai 
 • Câu 11. Hệ thống tính toán bao gồm các thành phần chính là:
  • Phần cứng, hệ điều hành và người sử dụng
  • Phần cứng, chương trình ứng dụng và người sử dụng
  • Phần cứng, hệ điều hành, chương trình ứng dụng và người sử dụng
  • Phần cứng, hệ điều hành và chương trình ứng dụng
 • Câu 12. Shell là gì?
  • Là môi trường giao tiếp giữa phần cứng và hệ điều hành
  • Là môi trường giao tiếp giữa chương trình và hệ điều hành
  • Là môi trường giao tiếp giữa người sử dụng và hệ điều hành
  • Tất cả đều sai 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này còn chưa tốt 
Bạn trả lời cũng khá đấy 
Chính xác tuyệt đối 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 29/10/2018 17:23
33 👨 4.152
0 Bình luận
Sắp xếp theo