Ra mắt Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam

Sáng 24/7, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) chính thức làm lễ ra mắt.

VECOM được thành lập theo Quyết định số 706/QĐ-BNV ngày 25/6/2007 của Bộ Nội vụ.

Logo của VECOM.
Theo đó, VECOM là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có sử dụng hoặc ứng dụng thương mại điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ hoặc nghiên cứu, cung cấp các dịch vụ về thương mại điện tử.

Hiệp hội này hoạt động trên cơ sở tự nguyện, phi lợi nhuận nhằm mục đích tập hợp, hỗ trợ, bảo vệ các hội viên để phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Hưng, Vụ trưởng Vụ Thương mại điện tử, Bộ Thương mại, cho biết, sự ra đời của VECOM được đánh giá là kịp thời nhằm hỗ trợ một cách tốt nhất cho các đơn vị trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam đang chuẩn bị bước sang giai đoạn bùng nổ, nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế.

Hơn 150 cá nhân và doanh nghiệp đã đăng ký làm hội viên ban đầu của VECOM.

Hà Lan

Thứ Tư, 25/07/2007 05:37
31 👨 155
0 Bình luận
Sắp xếp theo