Microsoft bít lỗi nguy hiểm trong Windows

Ngày thứ 3 tuần tới (13/5) Microsoft sẽ phát hành bản cập nhật để sửa một loạt lỗi bảo mật nguy hiểm được phát hiện trong Word, Publisher và Jet Database.

Hầu hết các lỗi được khắc phục trong các ứng dụng trên đây đều được xếp vào mức nguy hiểm bởi chúng có thể bị tin tặc lợi dụng để đoạt quyền được phép vận hành phần mềm hoặc thực thi mã độc trên hệ thống mắc lỗi.

Mặc dù chưa công bố chi tiết nhưng chắc chắn lần này Microsoft sẽ khắc phục lỗi bảo mật trong Jet Database được phát hiện hồi cuối tháng 3 vừa qua. Lỗi này đã bị tin tặc lợi dụng để tấn công người dùng.

Mới đây chúng lại tìm ra một cách mới để lợi dụng lỗi này tấn công người dùng Word. Cụ thể tin tặc đã tìm được các sử dụng lỗi này để tấn công cả người dùng Outlook.

Lỗi Jet Database được xác định ảnh hưởng đến cả Windows XP, 2000 và Server 2003 Service Pack 1.

Bên cạnh đó, hãng cũng sẽ phát hành bản cập nhật khác cho các sản phẩm bảo mật chống mã độc như Windows Live oneCare và Microsoft Forefront Security nhằm khắc phục một lỗi bảo mật có thể bị lợi dụng để tấn công từ chối dịch vụ (DoS) các hệ thống mắc lỗi.

Thứ Sáu, 09/05/2008 11:11
31 👨 60
0 Bình luận
Sắp xếp theo