Microsoft Azure Arc sẽ hỗ trợ OpenShift và Red Hat Enterprise Linux

Trong phát biểu tổng kết sự kiện Ignite 2019, Microsoft đã chính thức tuyên bố Azure Arc, một giải pháp cho phép bạn triển khai các dịch vụ Azure trên bất kì đâu và mở rộng quản lý Azure trên mọi cơ sở hạ tầng. Nói cách khác, Azure Arc là giải pháp cho những khách hàng muốn đơn giản hóa các môi trường phức tạp và phân tán.

Với Azure Arc, bạn có thể quản lý các máy chủ Linux và Windows, cũng như các cụm Kubernetes trên bất kỳ cơ sở hạ tầng nào, bao gồm on-premise, các hệ thống dự phòng và trên nhiều cloud khác nhau. Ngoài ra, các quy trình quản lý Azure như Azure Resource Manager, Azure Shell, Azure Portal, API và Azure Policy hiện có thể được sử dụng cho mọi cơ sở hạ tầng, không chỉ riêng Azure như trước đây.

Microsoft Azure Arc
Microsoft Azure Arc

Microsoft cũng cho biết Azure Arc sẽ sớm được bổ sung khả năng hỗ trợ cho cả OpenShift và Red Hat Enterprise Linux (RHEL) trong thời gian tới. Với sự hỗ trợ này, khách hàng sẽ có thể quản lý và kiểm soát tập trung các máy chủ RHEL và cụm OpenShift một cách dễ dàng. Trong những tháng tới, Microsoft có kế hoạch bổ sung thêm các gói hỗ trợ cho những chính sách nâng cao như báo cáo chứng chỉ hết hạn, quản lý mật khẩu, quản lý SSH keys và thực thi mã hóa ổ đĩa. Dưới đây là một số tiện ích mà khách hàng của Red Hat cần lưu ý:

  • Hỗ trợ cho các máy chủ Red Hat Enterprise Linux Servers, dưới dạng máy ảo Azure hoặc trực tiếp dưới dạng tài nguyên do Azure Arc quản lý.
  • Khả năng chạy các dịch vụ dữ liệu Azure, chẳng hạn như Azure SQL Managed Instance, trên nền tảng OpenShift Kubernetes.
  • Sự mở rộng của Azure Arc sẽ cho phép Servers bổ sung thêm nhiều tiện ích đám mây khác cho SQL Servers hiện có.
Thứ Năm, 30/04/2020 23:51
31 👨 144
0 Bình luận
Sắp xếp theo