Hướng dẫn cài đặt TrueCrypt trên Ubuntu Edgy

Quản Trị Mạng - TrueCrypt là 1 trong những tiện ích mã hóa dữ liệu mã nguồn mở phổ biến và thông dụng nhất hiện nay, điều đặc biệt là nó có thể chạy được với các nền tảng hệ điều hành khác nhau như Windows, Mac hoặc Linux. Nhưng thật không may, file cài đặt mặc định của TrueCrypt không hoạt động với Ubuntu Edgy, vì vậy Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn thủ thuật để thực hiện việc này.

Cài đặt TrueCrypt

Trước tiên, các bạn cần tải gói mã nguồn tại đây, vì các gói cài đặt của Ubuntu debian được biên dịch dành cho bộ nhân kernel 586 thay vì 686, do đó chúng ta phải tự xây dựng bộ nhân phù hợp:

Copy file nguồn này tới thư mục nào tùy ý, tiếp theo chúng ta sẽ phải cài đặt thêm 1 số phần mềm hỗ trợ:

sudo apt-get install build-essential dmsetup gawk linux-source linux-headers-`uname -r`

Lưu ý: ký tự ` ở cùng phím ~

Tiếp theo, thực thi những câu lệnh sau:

cd /usr/src/
sudo bunzip2 linux-source-2.6.17.tar.bz2
sudo tar xvf linux-source-2.6.17.tar
sudo ln -s linux-source-2.6.17 linux
sudo make -d -C linux modules_prepare

Thay đổi thư mục về nơi download, và bây giờ chúng ta sẽ giải nén toàn bộ mã nguồn, bao gồm của Windows và Linux:

tar xzvf truecrypt-4.2a-source-code.tar.gz
cd truecrypt-4.2a/Linux/

Sau khi Truecrypt được cài đặt như kernel module, bạn sẽ phải xây dựng lại toàn bộ hệ thống mã này trong chế độ superuser:

sudo ./build.sh

Sau khi hoàn tất, chúng ta sẽ kích hoạt mã cài đặt:

geek@ubuntuServ:~/truecrypt-4.2a/Linux$ sudo ./install.sh
Password:
Checking installation requirements…
Testing truecrypt… Done.
Install binaries to [/usr/bin]:
Install man page to [/usr/share/man]:
Install user guide and kernel module to [/usr/share/truecrypt]:
Allow non-admin users to run TrueCrypt [y/N]: Y
Installing kernel module… Done.
Installing truecrypt to /usr/bin… Done.
Installing man page to /usr/share/man/man1… Done.
Installing user guide to /usr/share/truecrypt/doc… Done.
Installing backup kernel module to /usr/share/truecrypt/kernel… Done.

Vậy là bạn đã cài đặt Truecrypt thành công. Tiếp theo là 1 số thao tác cơ bản với Truecrypt.

Tạo phân vùng mã hóa

Việc tạo phân vùng mã hóa này cũng đơn giản như khi chạy lệnh truecrypt -c <filename>, nhưng có 1 số lựa chọn đi kèm sau đây:

geek@ubuntuServ:~$ truecrypt –size 200MB –type normal –encryption AES –hash RIPEMD-160 –filesystem FAT -c myvolume.tc
Enter password for new volume ‘myvolume.tc’:
Re-enter password:
Enter keyfile path [none]:
TrueCrypt will now collect random data.
Is your mouse connected directly to computer where TrueCrypt is running? [Y/n]:
Please type at least 320 randomly chosen characters and then press Enter:

Kết hợp phân vùng mã hóa

Để đảm bảo, các bạn nên tạo 1 thư mục riêng để kết hợp phân vùng đã được mã hóa. Ở trong bài viết này là thư mục tcmount:

mkdir tcmount
truecrypt -u myvolume.tc tcmount

Lưu ý: phải sử dụng lựa chọn -u để kết hợp phân vùng trong chế độ người dùng tương ứng để có quyền truy cập.

Để loại bỏ phân vùng mã hóa, sử dụng lệnh sau:

truecrypt -d <mountpoint>

Kiểm tra xem phân vùng mã hóa đã được kết hợp hay chưa:

geek@ubuntuServ:~$ df -m
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1 7698 1835 5472 26% /
varrun 78 1 78 1% /var/run
varlock 78 0 78 0% /var/lock
procbususb 10 1 10 1% /proc/bus/usb
udev 10 1 10 1% /dev
devshm 78 0 78 0% /dev/shm
/dev/mapper/truecrypt0
20 1 20 1% /home/geek/tcmount

ở đây là thư mục tcmount, các bạn có thể nhìn thấy ở dưới câu lệnh cuối cùng.

Kết hợp phân vùng mã hóa trên ổ USB

Tương tự như bước làm trên kia, bạn chỉ cần thay đổi lại đường dẫn phù hợp và trỏ tới thư mục chứa phân vùng mã hóa đó là được:

truecrypt -u /media/usbdisk/myvol.tc tcmount

Chúc các bạn thành công!

Thứ Bảy, 26/06/2010 09:28
31 👨 923
0 Bình luận
Sắp xếp theo