Giới thiệu bổ sung về Network Access Protection - Phần 5

Giới thiệu bổ sung về Network Access Protection - Phần 1
Giới thiệu bổ sung về Network Access Protection - Phần 2
Giới thiệu bổ sung về Network Access Protection - Phần 3
Giới thiệu bổ sung về Network Access Protection - Phần 4

Brien M. Posey

Quản trị mạng - Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách cấu hình thành phần hợp lệ hóa trạng thái “sức khỏe” của hệ thống để xem các máy khách đang yêu cầu truy cập vào mạng đã kích hoạt tường lửa Windows hay chưa. Cũng trong phần đó chúng ta đã biết được cách tạo các chính sách “sức khỏe” của hệ thống để định nghĩa thế nào là một máy khách có trạng thái sức khỏe tốt và không tốt.

Trong phần này, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận bằng cách giới thiệu cho các bạn cách tạo các chính sách mạng. Các chính sách mạng là các chính sách dùng để điều khiển những gì sẽ xảy ra khi một máy khách đồng thuận hay không đồng thuận với chính sách sức khỏe khi muốn truy cập vào mạng. Đây cũng là các chính sách xác định mức truy cập đối với các máy khách trong việc truy cập mạng.

Tạo các chính sách mạng

Bắt đầu quá trình bằng cách mở giao diện điều khiển Network Policy Server và chọn mục Network Policies. Bằng cách thực hiện đó, nếu quan sát trên panel Details bạn sẽ thấy các chính sách mạng ở đây. Trong hệ thống test của chúng tôi, có hai chính sách mạng, cả hai chính sách này đều đã được kích hoạt một cách mặc định. Một chính sách là Connections to Microsoft Routing and Remote Access Server policy còn chính sách kia là Connections to Other Access Servers policy. Các bạn nên vô hiệu hóa các chính sách này bằng cách kích chuột phải vào chúng, sau đó chọn lệnh Disable.

Lúc này bạn đã hoàn toàn biết rõ về các chính sách hiện có trước đó và có thể tạo một chính sách mới. Để thực hiện điều đó, hãy kích chuột phải vào mục Network Policy và chọn lệnh New. Khi đó Windows sẽ khởi chạy New Network Policy Wizard.

Thứ đầu tiên mà bạn sẽ phải thực hiện là gán tên cho chính sách. Hãy gọi chính sách mà chúng ta đang thực hiện là Compliant-Full-Access. Bạn có thể nhập vào tên chính sách vào trường Policy Name trong cửa sổ đầu tiên của tiện ích. Chọn Unspecified trong hộp chọn Type of Network Access Server, xem thể hiện trong hình A và kích Next.


Hình A: Gán tên cho chính sách mới và kích Next

Cửa sổ kế tiếp mà bạn sẽ bắt gặp sẽ yêu cầu bạn chỉ định các điều kiện được sử dụng bởi chính sách mạng mới. Bạn có thể kích nút Add để mở hộp thoại Specify Conditions. Tìm đến tùy chọn Health Policies trong hộp thoại và chọn tùy chọn này, sau đó kích nút Add. Khi đó bạn sẽ được nhắc nhở chọn chính sách sức khỏe để thi hành. Chọn tùy chọn Compliant từ danh sách như thể hiện trong hình B.


Hình B: Chọn tùy chọn Compliant từ danh sách các chính sách sức khỏe

Kích OK để đóng hộp thoại Select Conditions sau đó kích Next. Khi đó Windows sẽ hiển thị một cửa sổ Specify Access Permission. Chọn tùy chọn Grant Access và kích Next. Việc thiết lập điều khoản truy cập cho Grant Access không ban cho người dùng mức truy cập toàn bộ vào mạng. Tất cả điều đó có nghĩa rằng các yêu cầu với chính sách này cần xử lý thêm nữa.

Đến đây, bạn sẽ thấy cửa sổ Configure Authentication Methods. Cửa sổ này hiển thị một loạt các hộp kiểm, mỗi một trong các hộp kiểm đó lại tương ứng với một phương pháp thẩm định khác nhau. Hãy sử dụng các tùy chọn mặc định như thể hiện trong hình C và kích Next.


Hình C: Sử dụng các phương pháp thẩm định mặc định và kích Next.

Kích Next, bạn sẽ thấy cửa sổ Configure Constraints. Chúng ta không muốn add bất cứ một hạn chế nào vào chính sách này, chính vì vậy bạn chỉ cần kích Next.

Khi đó bạn sẽ bắt gặp cửa sổ Configure Settings. Cửa sổ này cho phép bạn chỉ định các thiết lập cần phải sử dụng nếu máy tính được cho phép truy cập. Trong một số trường hợp trước đây của Windows Server 2008, bạn cần phải vô hiệu hóa thực thi NAP để các máy khách có thể tăng quyền truy cập vào mạng. Trong phát hành RTM, thiết lập NAP Enforcement được cấu hình mặc định để cho phép mức truy cập toàn bộ vào mạng. Nếu bạn cũng muốn thực hiện như vậy, khi đó chỉ cần kích Next.

Lúc này bạn sẽ thấy một cửa sổ hiển thị toàn bộ các tùy chọn cấu hình đã chọn cho chính sách. Thừa nhận rằng mọi thứ đều đi đúng hướng, hãy kích Finish để tạo chính sách.

Các máy tính không đồng thuận

Cho tới đây chúng ta đã tạo được một chính sách cho các máy tính đồng thuận, lúc này chúng ta phải tạo một chính sách tương tự như vậy cho các máy tính không đồng thuận (tức các máy tính không hội tụ đủ các yếu tố cần thiết với tiêu chuẩn đặt ra). Để thực hiện điều đó, bạn cần kích chuột phải vào mục Network Policies và chọn New. Thao tác này sẽ làm Windows khởi chạy New Network Policy wizard.

Cũng như ở trên, thứ đầu tiên mà bạn phải thực hiện lúc này là nhập vào tên cho chính sách mới định tạo. Chúng ta hãy gọi chính sách này là Noncompliant-Restricted. Một lần nữa, thiết lập tùy chọn Type of Network Access ServerUnspecified và kích Next.

Bạn sẽ được đưa đến cửa sổ Conditions. Khi chúng ta đã tạo chính sách mạng cho các máy tính đồng thuận, chúng ta đã tạo một điều kiện yêu cầu máy tính phải tuân theo chính sách đồng thuận đã tạo trong phần trước của loạt bài này. Do chính sách đây là cho các máy tính không đồng thuận nên bạn phải kiểm tra xem cấu hình của máy tính có tương xứng với các điều kiện đã được định nghĩa trước trong chính sách NonCompliant hay không. Điều này cũng có nghĩa kiểm tra để bảo đảm rằng tường lửa Windows không được kích hoạt.

Để thực hiện điều đó, hãy kích nút Add, khi đó Windows sẽ hiển thị hộp thoại Select Conditions. Chọn tùy chọn Health Policies từ danh sách và kích nút Add. Lúc này bạn hãy chọn tùy chọn NonCompliant từ danh sách các chính sách sức khỏe, kích OK tiếp đó là Next.

Windows lúc này sẽ hiển thị cửa sổ Specify Access Permission. Do chúng ta sẽ tạo một chính sách hạn chế nên bạn phải thiết lập kiểu chính sách cho Grant Access. Hãy lưu ý rằng kiểu chính sách này không cho phép truy cập vào mạng mà chỉ cho phép xử lý chính sách.

Kích Next, bạn sẽ được đưa tới cửa sổ Configure Authentication Methods. Lúc này chỉ cần chấp nhận các thiết lập mặc định và kích Next.

Đến đây, bạn sẽ thấy cửa sổ Configure Constraints. Chúng ta không cần cấu hình bất cứ sự ràng buộc nào nên chỉ cần kích Next.

Bạn sẽ gặp cửa sổ Configure Settings. Cho đến đây, mọi thứ mà bạn đã thực hiện cho các máy tính không đồng thuận hoàn toàn giống hệt với những gì chúng ta đã làm với chính sách cho các máy tính đồng thuận. Nếu chúng ta để chính sách này theo cách mặc định thì các máy tính không đồng thuận sẽ không thể tăng quyền truy cập vào mạng. Nếu không muốn điều đó xảy ra chúng ta cần phải sử dụng NAP enforcement để ngăn chặn việc truy cập mạng.

Để thực hiện điều đó, bạn hãy chọn mục NAP Enforcement trong danh sách các thiết lập. Khi đó panel Details sẽ hiển thị các tùy chọn thực thi khác nhau. Chọn tùy chọn Allow Limited Access, tích vào hộp kiểm Enable Auto Remediation of Client Computers. Tùy chọn Enforce và sau đó chọn hộp kiểm Update Non Compliant Computers Automatically. Kích Next, sau đó kích Finish để tạo chính sách mới.

Kết luận

Trong phần này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách tạo các chính sách mạng cho cả hai kiểu máy đồng thuận và không đồng thuận. Trong phần tiếp theo của loạt bài này chúng ta sẽ kết luận về cấu hình máy chủ.

Chủ Nhật, 16/11/2008 10:22
11 👨 1.427
0 Bình luận
Sắp xếp theo