Dùng "từ khóa tắt" tìm kiếm trong Gmail

Các giao diện trong Gmail đều gắn nhãn để tối ưu hóa chức năng tìm kiếm. Qua đó, người sử dụng có thể chọn ra những thông điệp cần thiết nếu sử dụng đúng nhãn này.

Chẳng hạn như muốn tìm các thư chưa đọc trong hòm thư Inbox, bạn có thể nhập vào hộp tìm kiếm (search) nhãn: inbox label: unread.

Nhưng tùy thuộc yêu cầu cần tìm mà có thể câu hỏi tìm kiếm trở lên phức tạp hơn, các từ khóa cũng có độ dài lớn hơn.

Để đơn giản hóa, dịch vụ Gmail cung cấp những từ khóa đặc biệt làm rút gọi nhãn tìm kiếm dưới đây.

^b liệt kê các tin nhắn dạng chat
^f liệt kê các thư đã gửi đi
^i liệt kê các thư đã nhận trong Inbox
^k liệt kê các thư đã xóa nằm trong thùng rác Trash
^r liệt kê các thư nháp lưu trong Draft
^s liệt kê các thư rác gửi tới thư mục Spam
^t liệt kê các tin nhắn đánh dấu sao
^u liệt kê các thư chưa đọc

Chú ý, các nhãn đặc biệt trên chỉ có hiệu lực khi đặt vào trước đó ký tự |:. Bạn hoàn toàn có thể kết hợp các nhãn tắt trên đây để thực thi các từ khóa tìm kiếm phức tạp hơn, như l:^i l:^u để liệt kê các thư chưa đọc năm trong Inbox và l:^i l:^u. :-) để tìm kiếm tất cả các thông điệp chưa được đọc.

Thứ Hai, 18/08/2008 12:52
31 👨 1.177
0 Bình luận
Sắp xếp theo