Cơ hội viết ứng dụng web cho nhà phát triển nghiệp dư

Mavo, công cụ biến HTML tĩnh thành ứng dụng web tương tác mà không cần lập trình hay máy chủ backend vừa bước vào giai đoạn beta. Đây là tin mừng cho những người không phải lập trình viên chuyên nghiệp mà vẫn muốn bước chân vào phát triển web.

Được xây dựng bởi một nhóm tại MIT, đứng đầu là nhà khoa học máy tính Lea Verou, Mavo là ngôn ngữ mã nguồn mở dựa trên HTML, mở rộng cú pháp HTML để mô tả các ứng dụng web, có thể quản lý dữ liệu lưu trữ trên đám mây, trên máy tính hoặc không lưu lại. Plugin được dùng để điều chỉnh hành vi của Mavo.

Cơ hội cho nhà phát triển nghiệp dư

Mavo cũng tương tự như Angular 1.x, phiên bản thay thế framework JavaScript của Google. Cả hai đều sử dụng HTML như ngôn ngữ mẫu và hỗ trợ các biểu thức. Tuy vậy, Angular chưa bao giờ được thiết kế với mục đích viết lại hoàn toàn bằng HTML, nó "chỉ coi HTML như một con đường tắt để xem cách mapping các thành phần của dữ liệu vào GUI, sau đó mọi thứ sẽ được viết bằng JavaScript", nhóm Mavo cho hay.

Thứ Ba, 30/05/2017 14:48
51 👨 458
0 Bình luận
Sắp xếp theo