Chrome thêm cảnh báo khi tiện ích mở rộng chiếm quyền kết nối Internet

Thay đổi này có mặt trên Google Chrome Canary build (v62.x) nằm dưới dạng cửa sổ pop-up hiển thị ở góc phải màn hình, gần menu sổ xuống của Chrome.

Cảnh báo giúp chống lại tiện ích mở rộng nhiễm độc

Cảnh báo đầu tiên dành cho các tiện ích chiếm quyền thiết lập proxy của người dùng, từ đó hijack kết nối Internet trên máy tính.

Các tiện ích nhiễm độc sử dụng cách hijack proxy để chuyển hướng traffic bị nhiễm độc qua máy chủ của họ, nơi họ thêm hoặc thay thế các quảng cáo hợp pháp bằng quảng cáo của riêng họ.

Cảnh báo của Chrome khi máy tính bị thay đổi thiết lập proxy
Cảnh báo của Chrome khi máy tính bị thay đổi thiết lập proxy

Cửa sổ pop-up thứ hai là dành cho các tiện ích thay đổi tab Home của người dùng. Thường thì những tiện ích này hijack New Tab của trình duyệt để chèn trang web riêng của họ hoặc chuyển hướng người dùng tới công cụ tìm kiếm khác.

Cảnh báo khi thay đổi trang New Tab của Chrome
Cảnh báo khi thay đổi trang New Tab của Chrome

Tin nhắn cảnh báo hiện ra dưới dạng pop-up mà Google thêm vào cho phép người dùng nhanh chóng đảo ngược hành động của tiện ích nhiễm độc. Điều này rất quan trọng vì không phải tất cả người dùng để biết cách đảo ngược lại các thiết lập proxy, tab mặc định trên Chrome hay thậm chí là gỡ cài đặt tiện ích.

Chrome Web Store trong cuộc chiến chống lại tiện ích nhiễm độc

Những pop-up này là một phần trong kế hoạch của Google nhằm chống lại các tiện ích nhiễm độc trên Chrome khi chúng bắt đầu xuất hiện tràn lan. Dưới đây là email mà Google gửi tới các nhà phát triển tiện ích trên Chrome vào tháng Bảy.

Email Google thông báo tới các nhà phát triển về thay đổi thiết lập qua Settings Overrides API
Email Google thông báo tới các nhà phát triển về thay đổi thiết lập qua Settings Overrides API

Email này thông báo rằng kể từ 1/8, các tiện ích thay đổi trang startup, Homepage, thiết lập tìm kiếm hay các thiết lập khác phải thực hiện thông qua Settings Overrides API. Google đã thêm Settings Overrides API trên Chrome cho Windows vào năm 2014 và đưa lên Mac vào đầu năm nay.

Thứ Hai, 21/08/2017 09:47
31 👨 194
0 Bình luận
Sắp xếp theo