Cài đặt máy chủ SSH trong Windows Server 2008

David Davis

Giới thiệu

Có nhiều tùy chọn dòng lệnh có thể giúp bạn cấu hình Windows Server 2008 trên mạng như Windows Powershell, ServerManager.exe, hoặc telnet server. Tuy nhiên một phương pháp đã được thử cho kết quả làm việc rất tốt trên mọi kiểu cơ sở hạ tầng thiết bị đang sử dụng ngày nay (như Windows Server 2008, Cisco Routers, Linux servers,…) chính là SSH.

SSH là gì?

SSH là một tiện ích an toàn, một chuẩn được định nghĩa trong RFC 4251 (http://tools.ietf.org/html/rfc4251). Nó là một giao thức mạng nhằm tạo một kênh an toàn giữa hai thiết bị bằng cổng TCP 22. Kênh này cũng được sử dụng cho SFTP và SCP (tương ứng là viết tắt của secure FTP và secure copy). Để thực hiện, bạn cần một máy chủ an toàn trên hệ thống sẽ kết nối tới và một máy khách sẽ kết nối từ đó.

Lưu ý rằng SSH hoàn toàn có khả năng hoạt động trên các platform khác nhau. Cho ví dụ, bạn có thể kết nối đến một máy chủ SSH trên một router của Cisco từ một máy khách chạy Windows, có thể kết nối đến một máy chủ Linux từ một router Cisco hay có thể kết nối đến một máy chủ Windows 2008 từ một máy khách sử dụng hệ điều hành Linux.

Tuy nhiên tương thích ở đây chỉ có hai phiên bản của SSH đó là phiên bản 1 và 2. Bạn cần phải bảo đảm rằng cả máy chủ và máy khách đều hỗ trợ cùng một phiên bản như nhau để có thể biết được phiên bản nào đang sử dụng khi kết nối. Thông thường, phiên bản này có thể được thương lượng với nhau.

Tuy không một hệ điều hành Windows nào có SSH Server hoặc Client nhưng bù lại chúng lại rất dễ dàng trong việc cài đặt.

Khi có một SSH Server trên máy chủ Windows 2008, bạn có thể:

 • Truy vập từ xa vào tiện ích dòng lệnh của máy chủ Windows 2008
 • Điều khiển máy chủ trên mạng, thậm chí cả khi không thể kết nối với giao diện GUI
 • Quản lý từ xa đối với máy chủ Windows 2008 từ bất kỳ thiết bị nào có SSH Client
 • Thực hiện tất cả các vấn đề này trên một kết nối được mã hóa và truyền tải an toàn trên Internet.

Các tùy chọn SSH Server có cho Windows Server 2008

Có một số các tùy chọn SSH Server có sẵn cho máy chủ Windows 2008. Đây chỉ là một số trong nhiều các tùy chọn mà chúng tôi chọn ra:

 • SSH.com – SSH Server miễn phí
 • SSH.com – SSH Tectia Client và Server (thương mại)
 • OpenSSH.org –(sử dụng cho Windows Server 2008)
 • Vandyke.com – vShell 3.0 Server (thương mại)
 • FreeSSHd.com
 • Bitvise.com/winsshd: WinSSHd (thương mại)
 • Kpym.com: Kpym Telnet/SSH Server
 • copSSH for Windows (một kiến trúc mới của OpenSSH)
 • Sysax.com: Sysax Multi-Server (SSH Server) cho Windows

Khi sử dụng SSH Server, bạn sẽ cần một a SSH Client cho Windows. Đây là một cặp cho các SSH Client phổ biến nhất cho Windows mà chúng tôi đã tìm ra.

 • PuTTY
 • VanDyke.com - SecureCRT (thương mại)

Cách cài đặt FreeSSHd - SSH Server trong Windows Server 2008

Vì quá trình cài đặt cho Free SSHd rất đơn giản so với các cài đặt khác (đặc biệt là so với OpenSSH trong Windows), chính vì vậy chúng tôi đã chọn để minh chứng cách cài đặt và sử dụng Free SSHd. Cần lưu ý rằng FreeSSHd là hoàn toàn miễn phí (như tên gọi của nó) cho sử dụng cá nhân và phi thương mại, tuy nhiên cũng có bản sử dụng cho mục đích thương mại.

Để bắt đầu quá trình, chúng tôi đã download FreeSSHd.exe (http://www.freesshd.com/freeSSHd.exe) trên hệ thống Windows Server 2008 và chạy chương trình đã download được. Giao diện cài đặt đã bắt đầu.

Lấy tất cả các thiết lập mặc định cho các tùy chọn cài đặt và kích Install để tiếp tục quá trình cài đặt.


Hình 1: Bạn có muốn chạy FreeSSHd như một dịch vụ?

Hãy chạy FreeSSHd với tư cách là một dịch vụ, nó sẽ hiện hữu dù bạn đã đăng nhập vào giao diện hay chưa. Chọn tạo các khóa riêng cho SSH server.

Tiếp đến, chạy shortcut của FreeSSHd trên màn hình desktop để cấu hình và bắt đầu SSH server.


Hình 2: Chạy ứng dụng FreeSSH

Ứng dụng FreeSSHd có thể cung cấp các thành phần dưới đây:

 • Các khả năng của SSH Server và Telnet Server
 • Các tùy chọn để chạy SSHd chỉ trên các giao diện nào đó
 • Nhiều phương pháp thẩm định quyền, gồm có thẩm định quyền NTML được tích hợp đến Windows AD
 • Nhiều phương pháp mã hóa như AES 128, AES 256, 3DES, Blowfish,…
 • Các tùy chọn tạo một đường hầm an toàn cho kết nối
 • Secure FTP (sFTP) tùy chọn
 • Khả năng để quản lý người dùng và hạn chế truy cập vào đến tiện ích an toàn, đường hầm an toàn hoặc FTP an toàn.
 • Khả năng cho phép truy cập chỉ một vài host hoặc subnet nào đó
 • Khả năng đăng nhập vào tất cả các kết nối và các lệnh được thực hiện thông qua FreeSSHd
 • Xem người dùng hiện đã kết nối
 • Cập nhật FreeSSHd một cách tự động

Để có thể đăng nhập, bạn phải thực hiện hai thứ:

  • Bổ sung thêm một tài khoản người dùng mới và cho phép truy cập tiện ích dòng lệnh của SSH
  • Mở một ngoại lệ trong Windows Server 2008 Firewall

Để thêm một người dùng mới, chúng ta vào tab Users và kích Add.

Thiết lập một đăng nhập cho tài khoản quản trị viên Windows nội bộ. Thiết lập sự thẩm định quyền NTML. Bằng cách này, sẽ không có mật khẩu nội bộ trong cơ sở dữ liệu FreeSSHd và nếu mật khẩu của quản trị viên thay đổi trong cơ sở dữ liệu tài khoản Windows thì bạn không cần phải thay đổi mật khẩu trong cơ sở dữ liệu tài khoản của FreeSSHd.

Thẩm định người dùng administrator SSH mới để chỉ cho phép đăng nhập SSH.


Hình 3: Thêm một tài khoản SSHd với quyền hạn NTLM

Đây là các kết quả:


Hình 4: Tài khoản quản trị SSHd mới được bổ sung

Thứ hai, phải cho phép mình đăng nhập bằng cách mở một ngoại lệ trong Windows Firewall. Tuy có thể vô hiệu hóa Windows Firewall một cách hoàn toàn thay vì việc mở các cổng nhưng rõ ràng tùy chọn an toàn nhất là cho phép một ngoại lệ cho SSH - cổng TCP 22.

Để thực hiện như vậy, hãy vào Start -> Administrative Tools -> Windows Firewall with Advanced Security.


Hình 5: Mở Windows Firewall with Advanced Security

Tiếp đến kích Inbound Rules, sau đó là New Rule.


Hình 6: Thêm một Rule giử đến mới

Tiếp theo, chọn để bổ sung thêm rule cho cổng (Port).


Hình 7: Chọn để bổ sung thêm Rule cho cổng

Như trong ví dụ chúng tôi đã chỉ định cổng 22.


Hình 8: Chỉ định cổng TCP 22

Lấy các lựa chọn mặc định để cho phép kết nối, sử dụng các mặc định này cho tất cả các miền, và đặt tên cho rule.

Kiểm tra kết nối

Để kiểm tra kết nối, chúng tôi đã sử dụng SecureCRT từ máy tính Windows XP đến máy chủ Windows Server 2008 thông qua SSH.

Để thực hiện điều này, bạn cần phải kết nối vào máy chủ thông qua địa chỉ IP (hoặc tên miền). Như trong ví dụ chúng tôi đã chọn chấp nhận chứng chỉ của máy chủ và lưu nó lại.


Hình 9: Kết nối thông qua SSH và đăng nhập với username & password Windows

Đăng nhập vào máy chủ bằng password và username administrator.

Và kết quả đã thành công! Sau đó chúng ta có thể truy cập vào máy chủ thông qua SSH!


Hình 10: Một kết nối thành công với Windows 2008 Server thông qua SSH

Kết luận

SSH thực sự là một công cụ tuyệt vời cho các quản trị viên Windows Server 2008 trong việc quản lý máy chủ từ xa. Trong bài báo này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về SSH có thể giúp ích như thế nào, bên cạnh đó là các tùy chọn có sẵn cho các cài đặt SSH Server và SSH Client và cách cài đặt một trong các tùy chọn đó, FreeSSHd.

Thứ Bảy, 07/07/2018 09:22
51 👨 8.146
0 Bình luận
Sắp xếp theo