Cách cấu hình máy chủ Telnet với Windows Server 2008

David Davis

Trong Windows Server 2008, việc cấu hình máy chủ để xử lý các yêu cầu telnet và thậm chí sử dụng Windows Server 2008 để thực hiện kết nối đến một hệ thống khác với một máy chủ telnet cũng có thể có nhiều điểm khác. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm cách cấu hình cả hai vấn đề đó.

Tại sao bạn nên cấu hình Windows 2008 Server thành một máy chủ Telnet?

Có một số lý do để cấu hình Windows Server 2008 với tư cách là một máy chủ telnet. Đây là các lý do cho chúng:

  • Để thực hiện các lệnh CLI từ xa trên Windows Server 2008 với một mạng LAN hoặc WAN.
  • Để có thể cấu hình và khắc phục tất cả các thiết bị mạng của bạn – có thể là router của Cisco, các máy chủ Lunix, hoặc Windows Server 2008, từ dòng lệnh đơn giản và nhanh chóng – đó chính là ứng dụng telnet.
  • Để test kết nối với máy chủ đang sử dụng giao thức đơn giản và tin cậy.

Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Cho rằng chúng ta muốn kiểm tra về trạng thái của một số file được giả định sẽ truyền đến máy chủ IIS. Có một số lệnh ở đây để chúng ta thực hiện việc kiểm tra các file này và chúng ta có thể thực hiện các lệnh này nhanh hơn các cách khác nếu chúng ta sử dụng tiện ích dòng lệnh của Windows. Cho ví dụ, thay vì kết nối với máy chủ bằng Remote Desktop (RDP), VNC, hoặc một phương pháp điều khiển khác, vậy tại sao không kết nối đến máy chủ và chạy các lệnh mà bạn cần chạy?

Rõ ràng, đây chỉ là một ví dụ đơn giản nhưng chúng tôi chắc rằng có nhiều ví dụ trong tổ chức của chính bạn, nơi mà nhiệm vụ quản trị có thể được thực hiện nhanh hơn nếu bạn có thể kết nối với máy chủ Windows và thực hiện các lệnh CLI cần thiết.

Cách cài đặt máy chủ Windows Server 2008 Telnet

Để cài đặt máy chủ Windows 2008 Server Telnet, bạn cần bổ sung thêm một tính năng Windows mới. Để thực hiện, bạn mở Server Manager và kích vào phần Features bên phía trái. Tiếp đến, kích Add Features bên phía phải giống như trong hình dưới đây:


Hình 1

Trong cửa sổ Select Features, hãy chọn tùy chọn Telnet Server, sau đó kích NextInstall.


Hình 2

Khi đó chương trình cài đặt sẽ bắt đầu. Sau một vài phút bạn sẽ gặp một thông báo cho biết rằng cài đặt đã hoàn tất.

Cách cài đặt máy khách Windows Server 2008 Telnet

Ở đây, bạn có thể test Telnet Server mới từ máy tính có ứng dụng telnet (giống như Windows XP hoặc 2003), tuy vậy chúng ta hãy sử dụng một máy chủ Windows 2008 với máy khách telnet để kết nối với máy chủ Windows Server 2008 vừa được cài đặt máy chủ telnet.

Không giống như trong hầu hết các hệ điều hành Windows trước, chúng ta cần phải cài đặt máy khách telnet trong Windows Server 2008. Để thực hiện, chúng ta cần vào cùng một ứng dụng Server Manager, tiếp đó là Features, sau đó là Add Feature.

Thời điểm này chúng ta sẽ chọn cài đặt Telnet Client, bạn có thể xem trong hình 3:


Hình 3

Sau khi kích Next, Install, telnet client của bạn sẽ được cài đặt một cách nhanh chóng, xem trong hình 4 bên dưới:


Hình 4

Kích hoạt và cho phép truy cập đối với máy chủ Telnet

Trước khi bạn kết nối với máy chủ telnet mới, hãy bám chặt. Không giống như nhiều tính năng khác, do tính năng máy chủ telnet được cài đặt không có nghĩa là nó sẽ làm việc. Để sử dụng máy chủ telnet, bạn cần tối thiểu: 1) bắt đầu dịch vụ và 2) cho phép truy cập.

Để bắt đầu dịch vụ, bạn vào Services MMC thông qua menu Start hoặc bằng cách chạy services.msc. Thay đổi dịch vụ telnet để bắt đầu tự động, sau đó tiếp tục đi tiếp và bắt đầu dịch vụ.

Khi đã thực hiện, những gì xảy ra sẽ giống như trong hình 5 bên dưới:


Hình 5

Bằng cách này bạn cũng có thể bắt đầu và dừng máy chủ telnet từ nhắc lệnh bằng cách sử dụng net start telnet net stop telnet.

Ở đây, bạn có thể kết nối với máy chủ và gặp một nhắc nhở đăng nhập. Bạn có thể đăng nhập với tư cách quản trị viên nhưng người dùng không phải quản trị viên không thể đăng nhập. Để cho phép người dùng khác đăng nhập, chúng ta cần phải cấu hình những ai được chứng thực để đăng nhập thông qua telnet. Để thực hiện vấn đề này, bạn cần bổ sung thêm một số người dùng không phải quản trị viên vào nhóm nội bộ có tên gọi là TelnetClients. Trong hệ thống của chúng tôi, nhóm này đã được tạo rồi tuy nhiên chỉ dẫn chính thức của Microsoft lại nó rằng nó phải được tạo. Chính vì vậy bạn hãy tạo nhóm này.

Tiếp theo, Add Users người dùng vào nhóm này. Trong trường hợp này, chúng tôi đã thêm người dùng được tạo “ddavis” vào nhóm TelnetClients, bạn có thể thấy trong hình 6, bên trong Computer Management.


Hình 6

Khi người dùng được add cũng chính là lúc bạn có thể kiểm tra máy chủ với những người dùng không có quyền quản trị viên.

Kiểm tra máy chủ Telnet mới

Để test máy chủ Windows 2008 Telnet mới, chúng ta kết nối tới một máy tính Windows Vista đã được cài đặt gần đây trong mạng LAN. Trước khi cài đặt trên máy này, chúng tôi đã phải cài đặt tính năng telnet client tương tự với tính năng telnet server trên Windows Server 2008.

Để test kết nối, vào Start > Command Prompt. Tại dấu nhắc lệnh của Windows, kết nối với máy chủ telnet mới và có thể kết nối thành công, vì không phải là người dùng không có quyền quản trị (lưu ý là tên người dùng đăng nhập), bạn có thể xem thêm chi tiết trong hình 7-10 bên dưới.


Hình 7


Hình 8


Hình 9


Hình 10

Có hai thành phần quan trọng cần phải lưu ý trong các hình từ 7-10 ở trên:

1. Mỗi một thông báo trên hình 6, Telnet là một giao thức không an toàn. Tất cả lưu lượng đã gửi (gồm username & password của bạn) được gửi theo văn bản trên mạng. Điều đó có nghĩa rằng username & password của bạn có thể bị lộ với một người khác, đây chính là một rủi ro bảo mật.

2. Mặc dù vậy như lưu ý trong hình 9, Windows Telnet lại hỗ trợ chứng thực MTLM. Bạn có thể áp đặt một máy chủ telnet chỉ cho phép chứng thực NTLM và điều này sẽ làm cho máy chủ telnet trở nên an toàn hơn rất nhiều.

Thêm vào đó, nếu bạn đã đọc các hướng dẫn về các hoạt động telnet của Microsoft thì sẽ có thể tùy chỉnh cấu hình cho telnet và thực hiện một số công việc như thay đổi số cổng được sử dụng, thời gian nhàn rỗi, số lượng người dùng đồng thời lớn nhất là bao nhiêu,…

Để xem ai kết nối với máy chủ telnet của bạn, hãy sử dụng lệnh sau:

tlntadmn -s

Bạn có thể xem một ví dụ về nó trong hình 11.


Hình 11

Thêm vào đó bạn cũng có thể thực hiện một số hàm với lệnh tlntadmn giống như gửi các thông báo đến người dùng (bên dưới trong hình 12 và 13) và hủy kết nối người dùng.


Hình 12


Hình 13

Kết luận

Có rất nhiều lợi ích trong việc add một máy chủ telnet vào hệ thống Windows Server 2008 của bạn. Chúng ta đã biết có nhiều thứ trong vấn đề sử dụng máy chủ telnet. Máy chủ tenlet phải được khởi chạy và chứng thực người dùng phải được cấu hình trước khi máy chủ telnet được sử dụng. Telnet server có thể được sử dụng cho nhiều dạng quản trị dòng lệnh khác nhau, bên cạnh đó còn giúp kiểm tra, khắc phục sự cố Windows Server 2008 của bạn.

Thứ Ba, 03/06/2008 16:33
51 👨 10.280
0 Bình luận
Sắp xếp theo