Bộ câu hỏi trắc nghiệm về mạng Internet P4

Tiếp theo chuỗi seri bài viết về chủ đề mạng Internet, trong bài trắc nghiệm dưới đây Quản trị mạng sẽ gửi tới bạn đọc những câu hỏi thú vị được sưu tầm từ những nguồn đáng tin cậy để bạn bổ sung kiến thức.

Xem thêm:

 • Câu 1. UDP và TCP là gì?
  • Chúng là hai giao thức từ tầng Giao vận trên mô hình OSI.
  • Chúng là hai giao thức từ tầng Mạng trên mô hình TCP/ IP.
  • Chúng là hai giao thức từ tầng Giao vận trên mô hình TCP/ IP
  •  
 • Câu 2. Cổng là gì?
  • Một không gian bộ nhớ được nhắm mục tiêu để chuyển dữ liệu giữa phần cứng và phần mềm.
  • Phần tử từ lớp Giao thức TCP/ IP cho phép kết nối được thiết lập.
  • Không gian trên đĩa được Windows sử dụng để cho phép kết nối.
  •  
 • Câu 3. Ổ cắm là gì?
  • Chúng là các phân vùng cổng trên lớp TCP/ IP Transport.
  •  
  • Chúng là các phần tử từ mô hình OSI được mang đến TCP / IP để cho phép email.
  • Chúng là những chương trình mà hệ điều hành sử dụng để tiêu diệt một kết nối.
 • Câu 4. Lớp địa chỉ IP là gì?
  • Đây là mức giá của nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) mà bạn sử dụng.
  • Đây là cấp độ dịch vụ của một địa chỉ IP cụ thể.
  • Nó là một bộ phận trên các địa chỉ IP để cho phép các mạng từ các kích cỡ khác nhau.
  • Nó là một bộ phận trên địa chỉ IP theo quốc gia.
 • Câu 5. Mặt nạn mạng con là gì?
  • Nó là một công nghệ được sử dụng để kết nối PC của bạn với bất kỳ mạng nào.
  •  
  •  
  •  
 • Câu 6. Địa chỉ loopback là gì?
  • Đây là địa chỉ IP được máy tính của bạn sử dụng để tự ngắt kết nối Internet.
  • Đây là lỗ hổng dự án TCP/ IP tạo ra một vi phạm bảo mật trên các mạng được kết nối với Internet.
  •  
  • Đây là một lỗ hổng mô hình OSI tạo ra một vi phạm an ninh trên các mạng kết nối với Internet.
 • Câu 7. Chức năng của bộ định tuyến là gì?
  • Để kết nối máy tính của bạn với một máy tính khác.
  •  
  • Để kết nối hai mạng khác nhau.
  • Để kết nối các phân đoạn rất xa nhau từ cùng một mạng.
 • Câu 8. Tường lửa là gì?
  •  
  •  
  • Nó là một "bộ định tuyến lọc" được cài đặt trên mạng để tăng tốc độ kết nối.
  •  
 • Câu 9. CGI là gì và sự khác biệt của nó với Java là gì?
  • Nó là một chương trình được biên dịch và nằm trên máy chủ. Trái ngược với Java, nó chạy trên máy chủ.
  • Nó là một chương trình được biên dịch và nằm trên máy chủ. Trái ngược với Java, nó chạy trên máy người dùng.
  • Nó là một trình thông dịch mã hex. Java, mặt khác, là một ngôn ngữ lập trình nhị phân.
  • Nó là một trình thông dịch mã nguồn gốc Java. Java có khả năng tạo ra mã nguồn gốc này nhưng không có khả năng đọc nó.
 • Câu 10. Sự khác biệt giữa công cụ tìm kiếm và thư mục là gì?
  • Thư mục được cập nhật hàng ngày và công cụ tìm kiếm chỉ được cập nhật khi quản trị viên web nói như vậy.
  • Công cụ tìm kiếm có thể tìm các cụm từ gần với các cụm từ đã nhập; một thư mục chỉ có thể tìm kiếm các cụm từ cách người dùng nhập chính xác chúng.
  • Một công cụ tìm kiếm tự cập nhật liên tục mà không có sự can thiệp của con người. Một thư mục cung cấp một cơ sở dữ liệu tĩnh.
Bạn cần cố gắng nhiều hơn
Có tiến bộ hơn rồi đấy 
Giỏi quá!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 08/11/2018 17:11
51 👨 664
0 Bình luận
Sắp xếp theo