Bạn có tự tin với kiến thức Quản trị mạng của mình P10

Để trở thành một nhà quản trị mạng, bạn cần nắm vững những kiến thức liên quan đến chủ đề này. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều kiến thức về ngành quản trị mạng, bài trắc nghiệm dưới đây sẽ đem đến cho bạn nhiều điều bổ ích.

Xem thêm:

 • Câu 1. Là một người dùng trong mạng. Muốn truy cập các thư mục được chia sẽ trên máy chủ có tên Server, bạn vào start\run gõ vào dòng lệnh
  • \\Server
  • //Server
  • \\10.0.0.1
  • //Server/Folder
 • câu 2. Trong centos muốn chạy web server dùng lệnh nào sau đây
  • service httpd start
  • /etc/httpd start
  • Service webserver start
  • service htmld start
 • Câu 3. Dịch vụ FTP sử dụng port mặc định là bao nhiêu?
  • 20 và 21
  • 21 và 22
  • 22 và 23
  • 20 và 22
 • Câu 4. Trong Linux file chứa thông tin username + password của người
  • etc
  • shadow
  • sysconfig
  • pam
 • Câu 5. Trong linux centos file config của apache tên gì?
  • apache.conf
  • httpd.conf
  • apached.conf
  • http.conf
 • Câu 6. Lệnh nào cho phép ta tạo một account user mới trên hệ thống Linux
  • adduser
  • useradd
  • createuser
  • usercreate
 • Câu 7. Lệnh nào dùng để cài đặt gói phần mềm “packagename.rpm”?
  • rpm –evh packagename.rpm
  • rpm –ivh packagename.rpm
  • rpm –q packagename.rpm
  • rpm –qa *.rpm
 • Câu 8. Dùng lệnh nào sau đây để tắt máy chủ Linux?
  • shutdown
  • halt
  • reboot
  • restart
 • Câu 9. FPT server là gì?
  • Là dịch vụ web cho phép upload và download file
  • Là dịch vụ cho phép người dùng đăng nhập từ xa vào hệ thống
  • Là dịch vụ cung cấp cơ chế truyền file thông qua giao thức TCP/IP port 21
  • Là dịch vụ cung cấp cơ chế truyền file thông qua giao thức TCP/IP port 25 (Mail Attachment)
 • Câu 10. Đặc điểm ISA server 2006 không nâng cấp domain
  • Quản lý Client theo IP Address
  • Quản lý Client theo IP Address và Domain User.
  • Kiểm tra đường truyền của Client theo Domain User.
  • Kiểm tra đường truyền của Client theo IP Address.
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Bạn trả lời rất xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 16/11/2018 16:36
51 👨 324
0 Bình luận
Sắp xếp theo