Apple nhắc các nhà phát triển về yêu cầu với ứng dụng và phát hành văn bản dịch từ WWDC 2017

Hôm nay, Apple đã đăng bài viết trên trang dành cho nhà phát triển của Apple để nhắc họ về yêu cầu 64-bit cho các ứng dụng iOS và Mac. Apple đã yêu cầu tất cả các ứng dụng mới và ứng dụng cập nhật trên App Store iOS của Apple đều phải hỗ trợ bản 64-bit từ tháng Sáu năm 2015. Kể từ đó, Apple đã bắt đầu loại bỏ dần những ứng dụng chỉ hỗ trợ 32-bit và lên kế hoạch thôi hỗ trợ chúng trên iOS 11.

Trong khi Apple đã gia tăng áp lực yêu cầu hỗ trợ 64-bit vài năm qua, vẫn có nhiều ứng dụng iOS cũ chưa được cập nhật từ năm 2015 và vẫn được sử dụng. Khi cố mở các ứng dụng 32-bit trên iOS 11, nó sẽ không chạy được và người dùng sẽ thấy một popup thông báo rằng “Nhà phát triển ứng dụng này cần cập nhật để nó chạy được trên iOS 11”.

“Chúng tôi muốn nhắc rằng, các ứng dụng iOS mới và cập nhật đưa lên App Store phải hỗ trợ 64-bit. Những ứng dụng hỗ trợ 32-bit sẽ không chạy được trên iOS 11 và tất cả các ứng dụng 32-bit đã được cài trên thiết bị của người dùng sẽ không thể mở được. Nếu vẫn chưa cập nhật ứng dụng trên App Store để hỗ trợ 64-bit, chúng tôi khuyến nghị cập nhật để người dùng có thể tiếp tục sử dụng trên iOS 11, dự kiến sẽ đến tay hàng trăm triệu khách hàng vào mùa thu này”.

Tại WWDC, Apple công bố kế hoạch bắt đầu loại bỏ dần ứng dụng 32-bit trên Mac App Store. Từ tháng Một năm 2018, Apple sẽ yêu cầu các ứng dụng Mac mới đưa lên Mac App Store phải hỗ trợ 64-bit, và tất cả các ứng dụng hiện tại phải tiến hành hỗ trợ cho tới tháng Sáu năm 2018. Theo Apple, macOS High Sierra sẽ là phiên bản cuối cùng của macOS hỗ trợ ứng dụng 32-bit”.

Thông báo của Apple khi ứng dụng không hỗ trợ 64-bit
Thông báo của Apple khi ứng dụng không hỗ trợ 64-bit

Khi loại bỏ ứng dụng 32-bit trên thiết bị iOS, Apple mang đến cho cả người dùng và nhà phát triển thông báo cũng như cảnh báo và công ty đang tiến hành theo đúng kế hoạch đã đưa ra.

Cùng với lời nhắc về yêu cầu về ứng dụng, hôm nay Apple cũng đưa ra bản chép lại của tất cả các video tại WWDC 2017, giúp ai quan tâm dễ dàng tìm và chia sẻ thông tin được đưa ra trong sự kiện. Bạn có thể tìm kiếm thông tin trong văn bản này bằng từ khóa được liên kết với thời gian mà chúng được nhắc tới.

Thứ Bảy, 23/09/2017 08:52
4,73 👨 315
0 Bình luận
Sắp xếp theo