Khôi phục thảm họa cho Hyper-V – Phần 5

Khôi phục thảm họa cho Hyper-V – Phần 1
Khôi phục thảm họa cho Hyper-V – Phần 2
Khôi phục thảm họa cho Hyper-V – Phần 3
Khôi phục thảm họa cho Hyper-V – Phần 4

Quản trị mạng Trong phần tiếp theo này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số ưu điểm trong việc sử dụng các backup VSS ở mức hệ điều hành host của các máy chủ Hyper-V.

Giới thiệu

Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về một số hạn chế có liên quan đến việc thực hiện backup VSS mức host của Hyper-V. Một số hạn chế đó mang tính đặc trưng cho Windows Server Backup, tuy nhiên chắc chắn bạn sẽ phân vân tự hỏi liệu có lẽ có một cách nào đó tốt hơn để backup các máy ảo của mình.

Chúng tôi đã kết thúc phần trước của loạt bài này bằng cách nói rằng mình đã bị thuyết phục bởi một số ưu điểm trong việc sử dụng các backup VSS trên các máy chủ Hyper-V, tuy nhiên các backup VSS đó mới chỉ là một phần trong chiến lược backup tổng thể của bạn. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn sử dụng phần này để giới thiệu thêm lý do tại sau chúng tôi đã tạo nó.

Khả năng tương thích với các hệ điều hành khách

Lý do chúng tôi khuyên các bạn sử dụng các backup VSS mức host của các máy chủ Hyper-V là nó cho phép bạn tránh được các vấn đề về tương thích hệ điều hành. Hầu hết các ứng dụng backup mà chúng tôi làm việc trong nhiều năm qua đều yêu cầu các tác nhân (agent) để được triển khai trên các máy chủ đang được backup. Giống như các kiểu phần mềm khác, các tác nhân sẽ không chạy trừ khi có đủ các yêu cầu tối thiểu của hệ thống. Đây là một vấn đề thực sự cho các tổ chức đang làm việc với các mạng không đồng nhất.

Cho ví dụ, hình dung rằng các tác nhân cho ứng dụng backup của bạn chỉ tương thích với Windows Server 2003 và Windows Server 2008. Điều này sẽ rất tốt nếu chỉ có các hệ điều hành máy chủ mà bạn đang sử dụng, tuy nhiên bạn sẽ gặp phải một vấn đề thực nếu có các máy chủ Linux hoặc các máy chủ Windows cũ.

Ưu điểm trong việc thực hiện các backup VSS ở mức hệ điều hành host là các backup không quan tâm đến kiểu hệ điều hành đang chạy trên các máy ảo của bạn là gì. Tuy nhiên điều này không hoàn toàn đúng. Mặc dù ứng dụng backup của bạn không biết và cũng không quan tâm các hệ điều hành đang chạy bên trong các máy ảo là gì nhưng có một sự khác biệt nhỏ giữa cách thực hiện của một số các máy ảo được backup.

Nếu một máy ảo đang chạy một hệ điều hành hỗ trợ VSS, thì các dịch vụ tích hợp Hyper-V sẽ trợ giúp bạn trong việc tạo một VSS snapshot máy ảo. Nếu máy ảo không chạy một hệ điều hành có hỗ trợ VSS (hoặc nếu các dịch vụ tích hợp không được cài đặt vào hệ điều hành khách) thì một VSS snapshot vẫn được tạo bởi máy ảo. Sự khác biệt ở đây là các hệ điều hành khách không tương thích VSS, nó không có cách nào để chuẩn bị cho snapshot (thứ cần thiết cho việc bảo vệ sự toàn vẹn của backup). Với sự thực đó, Hyper-V sẽ cho ngủ đông máy ảo ngay lập tức trong khi thực hiện chụp ảnh snapshot.

Không may nắm ở đây là có một sự gián đoạn của dịch vụ trong khi máy khách ngủ đông, tuy nhiên quá trình ngủ đông và tạo snapshot thường xảy ra khá nhanh. Lý do tại sao sự ngủ đông cần thiết đến vậy là vì một phần của quá trình ngủ đông có liên quan đến việc ghi các nội dung của bộ nhớ máy ảo. Điều này bảo đảm rằng tất cả dữ liệu có liên quan với máy ảo sẽ được capture trong quá trình backup và các giao dịch sẽ không xuất hiện trong quá trình backup.

Khôi phục Bare Metal

Một ưu điểm khác cho việc thực hiện các backup VSS ở mức hệ điều hành host của các máy chủ Hyper-V là cho phép bạn thực hiện sự tương đương của máy ảo đối với khôi phục “bare metal” (khôi phục không yêu cầu đối với hệ điều hành và phần mềm cài đặt trước).

Khi thực hiện một backup hệ thống đầy đủ cho một máy chủ vật lý, bạn sẽ backup hệ điều hành của máy chủ, ứng dụng, dữ liệu và trạng thái hệ thống. Điều tương tự cũng xảy ra nếu bạn thực hiện một backup hệ thống của một máy ảo từ bên trong máy ảo. Vấn đề ở đây là có thứ hơn trong quá trình thực hiện máy ảo so với máy vật lý và việc chạy một backup hệ thống đầy đủ từ bên trong một máy ảo sẽ không capture phần dữ liệu đòi hỏi thêm này.

Vậy dữ liệu đòi hỏi thêm mà chúng tôi đang nói đến là gì? Nó chính là cấu hình của máy ảo. Khi bạn tạo một máy ảo, bạn phải khai báo cho Windows lượng bộ nhớ mà bạn muốn gán cho máy ảo. Phải cấu hình những thứ như tên ổ cứng ảo, số lượng các bộ vi xử lý ảo sẽ được sử dụng và cách bạn kết nối với máy chủ ảo với mạng. Tất cả các thông tin này được lưu bên ngoài máy ảo, vì máy ảo không thể khởi động mà không có nó.

Quan điểm của chúng tôi là nếu bạn thực hiện một backup hệ thống đầy đủ từ bên trong một máy ảo, bạn sẽ không thể backup cấu hình của máy ảo. Điều đó không có nghĩa rằng backup của bạn không có tác dụng. Chắc chắn bạn vẫn có thể khôi phục backup. Nhưng bạn chỉ không thể sử dụng backup để tạo lại một cách hoàn chỉnh máy ảo từ “đống đổ nát”.

Nói theo cách khác, việc thực hiện backup ở mức hệ điều hành host của máy chủ Hyper-V sẽ capture tất cả các thông tin cấu hình cho mỗi máy ảo, điều này cho phép bạn thực hiện tương đương như khôi phục trên máy vật lý.

Phí đăng ký ứng dụng backup

Hiện rất nhiều người đang lo lắng về giá thành cho việc điều hành một doanh nghiệp. Điều này là cho chúng ta có được một ưu điểm khác trong việc thực hiện các backup VSS này. Rõ ràng, mọi ứng dụng backup đều khác nhau nhưng hầu hết trong số chúng đều được đăng ký theo số lượng máy chủ mà bạn backup. Cho ví dụ, nếu bạn backup 5 máy chủ thì bạn sẽ cần phải có đến 5 đăng ký.

Nhiều ứng dụng backup yêu cầu bạn cài đặt một tác nhân (agent) vào các máy chủ mà bạn sẽ backup. Các tác nhân không chỉ làm tăng khả năng truyền thông giữa ứng dụng backup và máy chủ mà chúng còn cung cấp cho ứng dụng backup cách đến số lượng máy chủ đang được backup và tính ra số đăng ký đang được sử dụng.

Khi bạn thực hiện một backup mức host cho máy chủ Hyper-V, bạn sẽ backup nhiều máy ảo, tuy nhiên chỉ có một tác nhân được yêu cầu là tác nhân đang chạy trên hệ điều hành host. Nếu trường hợp bạn có nhiều máy ảo thì điều này có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí đầu tư.

Kết luận

Như những gì các bạn thấy, có rất nhiều lợi ích trong việc thực hiện các backup VSS mức host của các máy chủ Hyper-V. Phần tiếp theo của loạt bài này chúng tô sẽ giới thiệu cho các bạn về một số hạn chế của các backup VSS mức host cũng như cách khắc phục các hạn chế đó như thế nào.

Thứ Năm, 08/10/2009 09:07
31 👨 1.010
0 Bình luận
Sắp xếp theo