Thiên tai có thể giết chết côn trùng, động vật không xương sống

Nghiên cứu mới cho thấy thiên tai có thể có tác động đáng kể đến sự phong phú và đa dạng của các loài côn trùng, động vật không xương sống.

Khi các nhà nghiên cứu khảo sát côn trùng và động vật không xương sống chín tháng sau khi trận lụt xảy ra ở miền Nam Oklahoma vào năm 2015, họ đã đo được mức độ giảm loài tới mức 93%. Các nhà nghiên cứu cũng đã đo được sự suy giảm đáng kể sự hiện diện, sinh khối và sự đa dạng của một số loài này.

Thiên tai có thể giết chết côn trùng, động vật không xương sống

Nhà nghiên cứu dẫn đầu Karl A. Roeder, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Oklahoma và các đồng nghiệp của ông rất quan tâm đến việc các cộng đồng động vật không xương sống hồi phục sau những thảm hoạ như lũ lụt lịch sử. Giống như hầu hết các chuỗi thức ăn và hệ sinh thái, vô số loài nhỏ hơn đóng một vai trò quan trọng khác nhau – cho dù chúng là nhân tố trong chuỗi thức ăn hay là đối tượng xây dựng nên hệ sinh thái.

Nếu một số côn trùng và động vật không xương sống không thể tái tạo lại sau thảm họa nào đó thì một hệ sinh thái có thể bị thay đổi vĩnh viễn.

Roeder cho biết: "Nếu những loài này không thể thực hiện chức năng của mình như giúp phân hủy, hoặc thụ phấn thì các hệ sinh thái có thể gặp trở ngại trong việc bảo tồn, phát triển ở một số quốc gia”.

Kết quả của cuộc nghiên cứu mới đã được xuất bản trong tạp chí Environmental Entomology.

Chín tháng sau khi xảy ra trận lụt, các nhà khoa học đã quay trở lại để khảo sát cùng một vùng đất đã mất vài tháng chìm dưới nước. Họ tìm thấy chỉ có 3 trong số 14 loài kiến có mặt, loài kiến ono và thân mềm không quay trở lại nữa..

Roeder cho biết: "Chúng tôi nhận thấy một thảm thực vật chết ở khu vực quan sát tuy nhiên, các loài sinh vật đáy, chẳng hạn như cá vược thường phá vỡ thảm thực vật bị phân hủy. Thay đổi này có thể có những hậu quả quan trọng đối với sự tồn tại của lưỡng cư, động vật có vú và bò sát, nhóm động vật không xương sống thậm chí thúc đẩy loài chim di cư".

Các nhà nghiên cứu hy vọng những nghiên cứu tiếp theo sẽ làm sáng tỏ hơn cách thức các cộng đồng côn trùng và động vật không xương sống phát triển khi thực vật tái sinh và đất đai phục hồi từ tác động của những trận thiên tai kéo dài.

Thứ Tư, 11/04/2018 17:20
41 👨 142
0 Bình luận
Sắp xếp theo