Hướng dẫn tích hợp XCache với PHP5 và Lighttpd trong OpenSUSE 11.2

QuanTriMang.com - Trong bài viết sau, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn cách tích hợp ứng dụng XCache vào PHP5 và lighttpd trên hệ thống OpenSUSE 11.2. Sau đây là miêu tả vắn tắt về XCache trên trang chủ: “XCache is a fast, stable PHP opcode cacher that has been tested and is now running on production servers under high load.” Đây là 1 ứng dụng tương tự như các chương trình PHP opcode cacher khác, ví dụ là eAccelerator và APC.

Lưu ý sơ bộ

Trong bài thử nghiệm này, chúng ta sử dụng hệ thống OpenSUSE 11.2 server với địa chỉ IP 192.168.0.100, tại đây đã có sẵn lighttpd và PHP5 đã cài đặt và hoạt động ổn định. Thư mục tài liệu root mặc định của lighttpd là /srv/www/htdocs, tất nhiên bạn có thể sử dụng bất cứ vhost nào nếu muốn, chỉ việc sửa lại đường dẫn tới file info.php bên trong đó.

Kiểm tra tình trạng hiện thời của PHP5

Trước khi chúng ta tiến hành cài đặt XCache, việc cần làm trước tiên là kiểm tra tình trạng hiện tại của PHP5. Hãy tạo file info.php trong thư mục tài liệu root /srv/www/htdocs:

vi /srv/www/htdocs/info.php

<?php
phpinfo();
?>

Sau đó, gọi file đó ra bằng trình duyệt với địa chỉ: http://192.168.0.100/info.php


Hình trên chỉ ra rằng PHP 5.3.2 đã được cài đặt

Nhưng không thấy dòng nào có nhắc đến XCache cả:

Cài đặt XCache

Hơi bất tiện khi XCache không có sẵn gói rpm cài đặt dành cho OpenSUSE 11.2, do đó chúng ta cần tự xây dựng bộ cài đặt từ file nguồn. Trước tiên, cài đặt tất cả các gói cần thiết để xây dựng nền tảng XCache:

yast2 -i gcc flex wget gcc-c++ make php5-devel

Tiếp theo, tải và giải nén file XCache phiên bản mới nhất:

cd /tmp
wget http://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/1.3.0/xcache-1.3.0.tar.gz
tar xvfz xcache-1.3.0.tar.gz

Sau đó, di chuyển tới thư mục gốc của XCache:

cd xcache-1.3.0

Và tiến hành xây dựng bộ nguồn của XCache như sau:

phpize
./configure --enable-xcache
make
make install

Sau đó, copy file xcache.ini tới thư mục /etc/php5/conf.d:

cp xcache.ini /etc/php5/conf.d

Việc tiếp theo là cấu hình XCache, các bạn có thể tham khảo thêm tại đây, tối thiểu nên kích hoạt cács dòng mã extension = xcache.so và khóa chức năng của những dòng zend_extension, bên cạnh đó thiết lập xcache.size về 1 giá trị nào đó > 0 (tính theo Mb) để kích hoạt XCache:

vi /etc/php5/conf.d/xcache.ini

[xcache-common]
;; install as zend extension (recommended), normally "$extension_dir/xcache.so"
;zend_extension = /usr/local/lib/php/extensions/non-debug-non-zts-xxx/xcache.so
; zend_extension_ts = /usr/local/lib/php/extensions/non-debug-zts-xxx/xcache.so
;; For windows users, replace xcache.so with php_xcache.dll
;zend_extension_ts = c:/php/extensions/php_xcache.dll
;; or install as extension, make sure your extension_dir setting is correct
extension = xcache.so
;; or win32:
; extension = php_xcache.dll
[...]
xcache.size = 60M
[…]

Sau đó, khởi động lại ứng dụng lighttpd là bạn đã thành công:

/etc/init.d/lighttpd restart

Tiếp đó, mở file info.php trong trình duyệt http://192.168.0.100/info.php:


Bạn sẽ nhìn thấy XCache xuất hiện, nghĩa là chúng ta đã tích hợp thành công
và chương trình sẽ hoạt động ổn định

Trên đây là 1 số bước cơ bản để tích hợp XCache vào bên trong PHP5 và Lighttpd trong nền tảng OpenSUSE. Chúc các bạn thành công!

Thứ Bảy, 14/08/2010 08:04
31 👨 448
0 Bình luận
Sắp xếp theo