Google Chrome có thể nhanh hơn tới 20% nhờ tính năng của Microsoft

Microsoft đang phát triển một tính năng mới cho Google Chrome để cải thiện tốc độ của các trang nội bộ của Chrome trên cả Windows, macOS, Linux và các nền tảng máy tính khác. Tính năng này sử dụng bộ nhớ đệm để cho phép tải trang tức thời khi người dùng điều hướng giữa các trang nội bộ (chrome://) của trình duyệt như trang tab mới.

Cụ thể, Microsoft đang phát triển một "code bộ nhớ đệm" mới cho các tập lệnh (scipts) được tìm nạp qua giao thức chrome://.

"Sau khi tải và thực thi một tập lệnh, V8 có thể tuần tự hóa bytecode của trình thông dịch được tạo cho tập lệnh đó. Sau đó, nếu Blink yêu cầu V8 chạy lại cùng một tập lệnh và cung cấp mã bytecode được tuần tự hóa trước đó thì V8 có thể bỏ qua bước phân tích cú pháp ban đầu và tập lệnh chạy nhanh hơn. Điều này rất quan trọng đối với thời gian tải trang", Microsoft chia sẻ.

Các trình duyệt nhân Chromium như Chrome bao gồm một số tập lệnh lớn trong các trang WebUI và WebUI thường được sử dụng cho một số trường hợp phổ biến như trang tab mới. Với việc triển khai thử một nguyên mẫu của tính năng mới, Microsoft nhận thấy Google Chrome giảm 11 đến 20% thời gian vẽ nội dung đầu tiên trên trang tab mới.

Microsoft vẫn chưa chia sẻ thời điểm họ chính thức đưa tính năng mới vào áp dụng trên Chrome.

Google cũng đang phát triển một bản cập nhật cho trình duyệt Chrome để cải thiện tốc độ tải trang web. Tính năng mới này có tên "bộ nhớ đệm back-forward" và nó đã được triển khai trên Chrome 92 cho một số người dùng.

Thứ Sáu, 30/07/2021 18:09
52 👨 1.026
0 Bình luận
Sắp xếp theo