eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về OSI Model - phần 2

Quản Trị Mạng - Chào mừng các bạn đến với series bài kiểm tra trắc nghiệm của Quản Trị Mạng với những chủ đề có liên quan đến các lĩnh vực của công nghệ thông tin. Và lần này chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2 của bài kiểm tra về kiến thức OSI Model, tổng cộng sẽ có 12 câu hỏi với thời gian trả lời mỗi câu là không hạn chế.

eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về OSI Model

Xem thêm phần 1 của bài kiểm tra trắc nghiệm về OSI Model tại đây

Chúc các bạn thành công!

Thứ Sáu, 01/03/2019 09:52
52 👨 1.399
0 Bình luận
Sắp xếp theo