eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về ASP Server Side Include

Quản Trị Mạng - Chào mừng các bạn đến với series bài kiểm tra trắc nghiệm của Quản Trị Mạng với những chủ đề có liên quan đến các lĩnh vực của công nghệ thông tin. Và lần này chúng ta sẽ tiếp tục với bài kiểm tra kiến thức về ASP Server Side Include - SSI, tổng cộng sẽ có 11 câu hỏi với thời gian trả lời mỗi câu là không hạn chế.

Chúc các bạn thành công!

Thứ Ba, 19/06/2018 16:57
51 👨 415