Dùng nhiều file Hosts khác nhau trên Firefox

Với Hosts Switcher, bạn có thể dùng để chuyển qua lại giữa nhiều file Hosts trên trình duyệt Mozilla Firefox.

Hosts là một file trong hệ điều hành Windows nằm tại thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc. Mục đích của file Hosts là lưu trữ địa chỉ IP và tên miền mà IP đó trỏ đến. Nếu nhu cầu công việc cần sử dụng nhiều thông tin IP và tên miền khác nhau, bạn phải thay đổi file Hosts thường xuyên, việc làm này gây bất tiện và tốn thời gian. Tiện ích Hosts Switcher dành cho trình duyệt Firefox sẽ giúp bạn chuyển đổi qua lại giữa nhiều file Hosts khác nhau. Bạn tải Hosts Switcher tại đây.

Trước tiên, bạn vào C:\Windows\System32\drivers\etc, dùng Notepad mở file hosts.

Bạn sửa nội dung file hosts theo cú pháp sau. Mỗi file hosts bạn bắt đầu bằng # @case + Tên. Để gom nhiều file hosts vào chung một nhóm, bạn dùng # @ switch + Tên nhóm, kết thúc mỗi nhóm bằng cú pháp # @end.

# @switch Tên nhóm 1
# @case Tên file hosts 1

IP Domain

# @case Tên file hosts 2

IP Domain

# @end

Dùng nhiều file Hosts khác nhau trên Firefox

Khi cần sử dụng file Hosts nào, bạn chỉ việc nhấn vào mục Hosts switcher ở góc phải giao diện Firefox, chọn file Hosts cần dùng. Nếu gom nhiều file Hosts vào thành một nhóm, bạn rê chuột vào tên nhóm để thấy các file Hosts con chứa trong nó. Ngoài ra, trong Hosts switcher còn có các mục: Clear cache Clear cookies để bạn xóa nhanh cache, cookies trên trình duyệt web.

Dùng nhiều file Hosts khác nhau trên Firefox

Để thay đổi thiết lập của Hosts Switcher, bạn nhấn Options. Hộp thoại Settings gồm hai tùy chọn: Always reload current page after change (luôn làm mới lại website đang xem khi thay đổi file Hosts), Change status bar color (đổi màu nút Hosts Switcher trên thanh Status của Firefox).

Dùng nhiều file Hosts khác nhau trên Firefox

Thứ Ba, 06/09/2011 08:10
31 👨 855
0 Bình luận
Sắp xếp theo