DownTHEMall - Extensions dành cho Mozilla hỗ trợ tốc độ download gấp nhiều lần

Bạn thường phải sử dụng đến FlashGet hay GetRight, v.v... hay một trong nhiều phần mềm hỗ trợ download nhanh chóng với tốc độ được tăng lên nhiều lần.

Thực chất quá trình download này là quá trình download song song chứ không tuần tự như download tại các trình duyệt. Tuy nhiên những phần mềm trên bạn phải trả tiền hoặc sử dụng phần mềm bẻ khoá. Nhưng với Extensions DownTHEMall dành cho Mozilla bạn yên tâm sử dụng miễn phí.

Cơ chế hoạt động của các phần mềm tăng tốc download là download song song, cùng một file khi download sẽ được chia nhỏ thành từng secsion, chương trình download cùng download các secsion cùng một lúc. Nếu như được chia ra làm 5 secsion thì tốc độ download sẽ tăng được 5 lần. Khác với download tuần tự ở các trình duyệt đó là download các bytes của file theo thứ tự từ đầu đến cuối. Bạn có thể sử dụng Mozilla để yên tâm hơn anh Internet Explorer bởi độ bảo mật cao hơn, cài đặt nhiều Extensions cho phép ngăn chặn, cảnh báo các script được cài đặt trong các trang web mà bạn truy cập.

Tuy nhiên, nếu download thuần bằng Mozilla thì tốc độ chậm, thuần tuý chỉ download các file vào một thư mục không lựa chọn được thư mục muốn lưu file. Bạn có thể sử dụng DownTHEMall - một Extensions có thể download miễn phí và cài đặt vào chương trình từ địa chỉ http://downthemall.mozdev.org/

Sau khi cài đặt DownTHEMall (DTA) vào FireFox Mozilla, khi download bất kỳ một file nào từ trình duyệt FireFox Mozilla bạn sẽ thấy xuất hiện cửa sổ như hình dưới đây:

Lựa chọn chế độ download, DownTHEMall để download vào một thư mục do bạn chọn, Turbo-DTA để download vào thư mục mà bạn sử dụng lần cuối cùng để download bằng DownTHEMall

Khi đó chương trình sẽ xuất hiện hộp thoại DTA Manager như hình dưới đây:

Bạn sẽ thấy chương trình download rất nhanh, chúng tôi đã thử nghiệm download file cài đặt .NET 2.0 từ website của microsoft.com thông thường nếu download bằng trình duyệt thì tốc độ chỉ trên dưới 100KB/s nhưng khi sử dụng DTA để download thì tốc độ lên tới 600KB/s với 5 secsion cùng download một lúc. Thực chất tốc độ download vẫn không thay đổi nhưng do download 5 secsion 1 lúc nên thời gian download chỉ bằng 1/5 thời gian download thông thường.

Trên DTA Manager bạn có thể nhấn vào Preference hoặc trên FireFox bạn có thể vào menu Tool -> DownloadTHEMall -> Preference để thiết lập một số thông số cho chương trình download.

If a file already exists: Khi một file bạn download đã có trong thư mục bạn lựa chọn:
Rename: chương trình tự động thay tên sang tên file khác
Overwrite: Ghi đè lên file cũ
Skip: Bỏ qua
Ask: Hiển thị hộp thoại cho bạn lựa chọn

Simultaneous downloads: Bạn có thể thiết lập cho bao nhiêu file cùng download một lúc trong danh sách các file cần download tại lựa chọn số lượng tại Start simultaneous a maximum of...

Multipart downloading: Bạn phải lựa chọn cho mục Enable multipart downloading để có thể download theo kiểu song song...

Với lựa chọn Rename ở hộp thoại như hình dưới đây bạn có thể thiết lập cho chương trình download các file và quản lý các file download được theo những thuột tính của riêng bạn:

Nhập chuỗi cần thay đổi tại mục Rename file và các thư mục con trong thư mục chính mà bạn lựa chọn, các chuỗi sẽ được định nghĩa như sau:

*name*: để dành cho tên file theo đúng tên file mà bạn download
*ext*: phần mở rộng file theo đúng phần mở rộng của file mà bạn download, nếu bạn thường xuyên download các file chạy EXE ngại virus v.v... bạn có thể thay *ext* là *ext*.download khi đó tên file abc.exe khi download về sẽ là abc.exe.download, kiểm tra virus sau đó bạn bỏ .download đi là được file nguyên gốc
*url*: Tên file hoặc tên thư mục con có chứa địa chỉ URL mà bạn download
*curl* : Tên file hoặc tên thư mục con có chứa đầy đủ toàn bộ địa chỉ URL mà bạn download
*subdirs: thư mục con chứa địa chỉ URL
*text*: Chứa thông tin chi tiết của địa chỉ link
và các thông tin chứa ngày tháng, giờ download của file v.v...

Để chương trình có thể lọc ra được các địa chỉ file và ảnh khi bạn muốn lọc ảnh, phim v.v.. cần download bạn có thể lựa chọn mục Filter:

Tại đây bạn có thể nhập các định nghĩa phần mở rộng file mà bạn muốn download tại mục Filtered extensions và thông tin về các phần mở rộng của file vào mục Caption

Bạn có thể thay đổi nhiều thuộc tính cho chương trình sử dụng theo ý bạn bằng cách chọn mục Aspect như hình dưới đây:

Hoặc trong mục Privacy

LdaMinh

Thứ Bảy, 22/04/2006 09:17
31 👨 1.781
0 Bình luận
Sắp xếp theo