Microsoft Visual C++ Redistributable

Microsoft Visual C++ Redistributable 2022

Microsoft
Miễn phí 30/04/2022 5.000+

Microsoft Visual C++ Redistributable là gì?

Gói Visual C++ Redistributable cài đặt các thành phần Runtime được yêu cầu để chạy những ứng dụng C++ xây dựng bằng Visual Studio 2015.

Lưu ý: Có nhiều file Visual C++ Redistributable có sẵn để tải xuống. Khi bạn nhấp vào nút Download, bạn sẽ được nhắc chọn file mình cần.

Thông tin chi tiết về gói Microsoft Visual C++ Redistributable

 • Phiên bản: 2015
 • Tên file:
  • vc_redist.x64.exe
  • vc_redist.x86.exe
 • Ngày xuất bản: 10/07/2015
 • Dung lượng file:
  • 13,9 MB
  • 13,1 MB

Gói Visual C ++ Redistributable cài đặt các thành phần Runtime của thư viện Visual C++. Các thành phần này được yêu cầu để chạy những ứng dụng C++ phát triển bằng Visual Studio 2015 và liên kết động với các thư viện Visual C++.

Gói này có thể được sử dụng để chạy các ứng dụng như vậy trên máy tính, ngay cả khi máy chưa được cài đặt Visual Studio 2015. Các gói này cài đặt nhiều thành phần Runtime của những thư viện sau: C Runtime (CRT), Standard C++, MFC, C++ AMP và OpenMP.

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành được hỗ trợ

Windows 10, Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3.

Yêu cầu phần cứng

 • Bộ xử lý 1,6GHz hoặc nhanh hơn
 • 1GB RAM (1,5GB nếu chạy trên máy ảo)
 • 50MB dung lượng ổ cứng khả dụng
 • Ổ cứng 5400 RPM

Hướng dẫn cài đặt Microsoft Visual C++ Redistributable

Bước 1: Chọn nút Download.

Nhấp vào nút Download
Nhấp vào nút Download

Bước 2: Chọn file .exe bạn cần...

Chọn file .exe mong muốn
Chọn file .exe mong muốn

... và sau đó chọn nút Next.

Nhấp vào nút Next
Nhấp vào nút Next

Bước 3: Để cài đặt ngay bây giờ, hãy chọn nút Run.

Bước 4: Để cài đặt sau, hãy chọn nút Save.

4,934 👨 7.171

Tải Microsoft Visual C++ Redistributable:

0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Tiện ích hệ thống