K12Online

Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel
Miễn phí 09/11/2022

K12Online là một trong những phần mềm dạy học trực tuyến, quản lý sinh viên và hệ thống giáo dục phổ biến trong nhà trường. Phần mềm sẽ tích hợp đầy đủ tính năng của một hệ thống quản lý để giáo viên có thể dễ dàng quản lý học sinh, thống kê đầy đủ tình hình học tập của học sinh, kiểm tra, đánh giá trực tuyến cho mọi đối tượng.

Những tính năng chính của K12Online

1. Tính năng chính K12Online cho giáo viên

Tạo và quản lý lớp học trực tuyến

Sau khi giáo viên tạo lớp học trực tuyến sẽ có nhiều công cụ để quản lý lớp học như điểm danh, báo cáo…

Tạo bài giảng kết hợp từ nhiều định dạng

Để tạo bài giảng, giáo viên có thể kết hợp với với nhiều định dạng khác nhau từ video, tài liệu, bài giảng scorm, bài học dạng text, bài tập…

Tạo bài kiểm tra với nhiều dạng khác nhau

Giáo viên có thể xây dựng và thiết kế bài giảng trực tiếp từ nhiều định dạng từ video, tài liệu, bài giảng scorm, bài học dạng text, bài tập…

Tạo kế hoạch giảng bài trên hệ thống

Quản lý lớp học dễ dàng, đơn giản

2. Tính năng K12Online cho học sinh

 • Hiển thị thời khóa biểu riêng cho học sinh
 • Trao đổi trực tuyến với giáo viên trên hệ thống
 • Làm bài tập, làm bài kiểm tra ngay trên hệ thống
 • Xem kết quả và bài phân tích, đánh giá sau mỗi bài tập, bài kiểm tra

Giao diện K12Online

3. Tính năng K12Online cho quản lý

 • Công cụ hữu hiệu để quản lý chuyên môn
 • Hệ thống xây dựng các tính năng dành riêng cho nhà trường phân công chuyên môn và phân quyền cho đối tượng sử dụng.
 • Kiểm duyệt nội dung dễ dàng
 • Nhà trường có thể kiểm duyệt nội dung bài giảng, kế hoạch bài dạy... một cách dễ dàng trên hệ thống.
 • Xây dựng và quản trị kho học liệu tiện lợi
 • Có công cụ xây dựng và quản lý kho học liệu, ngân hàng câu hỏi, đề thi chung của đơn vị
 • Tổ chức các cuộc họp, trao đổi chuyên môn trực tuyến
 • Khởi tạo và quản lý cuộc họp trực tuyến một cách nhanh chóng
 • Báo cáo thống kê đa dạng, nhiều thông tin
 • Cung cấp đa dạng các báo cáo, thống kê để hỗ trợ theo dõi, điều hành việc dạy học, kiểm tra, đánh giá trực tuyến một cách chủ động.

Hiện tại K12Online có phiên bản miễn phí và tính phí với nhiều tính năng nâng cấp hơn để chúng ta có thể đăng ký mua nếu muốn.

31 👨 916
0 Bình luận
Sắp xếp theo