ADLMPITINFO.DLL

ADLMPITINFO.DLL

Miễn phí 28/10/2021 0-100

ADLMPITINFO.DLL là gì?

ADLMPITINFO.DLL là một thành phần quan trọng trong một số ứng dụng Windows. Đây là một file chứa code, tài nguyên và dữ liệu mà các chương trình khác có thể sử dụng. File DLL này cung cấp một cách để mô-đun hóa các ứng dụng, giúp chức năng của chúng có thể được cập nhật và tái sử dụng bởi những ứng dụng khác. File DLL, như ADLMPITINFO.DLL, cũng giúp giảm kích thước ứng dụng và dung lượng bộ nhớ, vì nhiều ứng dụng có thể chia sẻ cùng một code chứa trong file DLL.

Những lỗi liên quan đến ADLMPITINFO.DLL

Các lỗi liên quan đến ADLMPITINFO.DLL có thể phát sinh vì một vài lý do khác nhau. Ví dụ: một ứng dụng bị lỗi, ADLMPITINFO.DLL đã bị xóa hoặc đặt sai vị trí, file bị hỏng bởi phần mềm độc hại có trên PC hoặc vấn đề với Windows Registry.

Thông báo lỗi liên quan đến ADLMPITINFO.DLL
Thông báo lỗi liên quan đến ADLMPITINFO.DLL

Các thông báo lỗi thường xảy ra nhất là:

  • The program can't start because adlmpitinfo.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem.
  • There was a problem starting adlmpitinfo.dll. The specified module could not be found.
  • Error loading adlmpitinfo.dll. The specified module could not be found.
  • The code execution cannot proceed because adlmpitinfo.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem.
  • adlmpitinfo.dll is either not designed to run on Windows or it contains an error. Try installing the program again using the original installation media or contact your system administrator or the software vender for support.

Trong phần lớn các trường hợp, giải pháp là cài đặt lại đúng cách file ADLMPITINFO.DLL trên PC vào thư mục hệ thống Windows. Ngoài ra, một số chương trình, đặc biệt là với game PC, yêu cầu file DLL này phải được đặt trong thư mục cài đặt game/ứng dụng.

571 👨 268
Tải ADLMPITINFO.DLL:
0 Bình luận
Sắp xếp theo