Đã có thể chạy song song hai bản Google Chrome

Các kĩ sư Google mới tuyên bố rằng người dùng Chrome giờ có thể chạy đồng thời 2 bản phiên bản Google Chrome khác nhau. Trước đó, điều này là không thể và người dùng chỉ có thể chọn 1 phiên bản trình duyệt mà thôi. Điều này khá bất tiện, đặc biệt là với những nhà phát triển web khi muốn thử nghiệm website của mình trên các phiên bản khác nhau của Chrome.

Google nói rằng họ thực hiện thay đổi này để xem các phiên bản khác nhau của Chrome sẽ vận hành ra sao. Từ giờ, người dùng có thể chạy bản Stable cùng với một trong các bản sắp phát hành - Beta hoặc Dev (Chrome Canary).

Người dùng giờ có thể chạy song song 2 bản Chrome khác nhau
Người dùng giờ có thể chạy song song 2 bản Chrome khác nhau

Cập nhật này áp dụng với các phiên bản Chrome trên Windows, Android và Linux. Google cho biết các hệ điều hành khác sẽ nhận được hỗ trợ trong tương lai.

Lưu ý là thay đổi này không đưa qua hình thức cập nhật. Để chạy đồng thời hai bản Chrome, người dùng cần gỡ cài đặt các phiên bản hiện tại đang dùng của Beta và Dev, tải lại chúng từ trang web chính thức và cài đặt lại bản muốn dùng.

Trước khi cài một trong hai bản Chrome Beta hoặc Dev, hãy đảm bảo bạn đã lưu hoặc đồng bộ đánh dấu trang, mật khẩu hay bất cứ thứ gì đã lưu trên bản không ổn định.

Trước đây, người dùng muốn sử dụng môi trường Chrome khác phải chạy các bản Portable của Google Chrome Stable và sau đó chọn một trong hai bản Beta hoặc Dev.

Chủ Nhật, 27/08/2017 13:52
51 👨 1.811
0 Bình luận
Sắp xếp theo